Aximdaily
currency exchange rate

Tỷ Giá Hối Đoái: Ảnh Hưởng Của Sự Tăng, Giảm Giá Trị Tiền Tệ

Tỷ giá hối đoái là giá trị của đồng tiền quốc gia so với các đồng tiền khác. Đó là tỷ giá mà loại tiền tệ của một quốc gia sẽ được trao đổi cho một loại tiền tệ của quốc gia khác. Có hai hình thức tỷ giá hối đoái: thả nổi và cố định.

Tỷ giá hối đoái thả nổi thay đổi liên tục và được xác định bởi lực cung và cầu, trong khi tỷ giá hối đoái cố định cản trở chuyển động tiền tệ trong một phạm vi hẹp được quy định bởi ngân hàng trung ương. Tỷ giá hối đoái mang tính tương đối và được sử dụng để so sánh đồng tiền của hai quốc gia.

Nâng giá: Là sự gia tăng giá trị của một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác. Tăng giá tiền tệ thường phản ánh sự tăng trưởng kinh tế, lãi suất cao hơn và nhu cầu gia tăng.

Phá giá: Là khi một loại tiền tệ giảm giá so với các loại tiền tệ khác. Điều này xảy ra do hoạt động kinh tế yếu kém, bất ổn chính trị, chênh lệch lãi suất hoặc ngại rủi ro trong những thời điểm không chắc chắn.

Điều gì ảnh hưởng đến Tỷ giá Hối đoái?

Tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh tế tổng thể, thương mại và tâm lý. Đó là lý do tại sao tỷ giá hối đoái luôn được theo dõi, phân tích và điều chỉnh trực tiếp để duy trì sự ổn định kinh tế. Tỷ giá hối đoái cao hơn đồng nghĩa với việc nhập khẩu ít tốn kém hơn và xuất khẩu đắt hơn, làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa quốc gia và có thể dẫn đến chênh lệch cán cân thương mại âm. Mặt khác, tỷ giá hối đoái thấp hơn hỗ trợ xuất khẩu và hoạt động thương mại.

1. Tỷ lệ Lạm phát:

Đây là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Thông thường, tỷ lệ lạm phát thấp dẫn đến sự gia tăng giá trị tiền tệ, do sức mua của nó tăng lên so với các loại tiền tệ khác. Giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng chậm khi lạm phát thấp. Trong khi với lạm phát cao, chúng ta thấy giá trị tiền tệ giảm giá ngay cả khi chúng đi kèm với lãi suất cao hơn.

2. Lãi suất:

Những thay đổi về lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị tiền tệ và tỷ giá hối đoái của nó so với các loại tiền tệ khác. Lãi suất cao hơn mang lại cho người cho vay lợi tức cao hơn so với các nước khác, thu hút nhiều vốn nước ngoài hơn, làm tăng tỷ giá hối đoái. Cần lưu ý rằng lãi suất, lạm phát và tỷ giá hối đoái đều có mối tương quan với nhau. Các ngân hàng trung ương sử dụng lãi suất để kiểm soát cả lạm phát và tỷ giá hối đoái.

3. Điều khoản Thương mại:

Các điều khoản thương mại được định nghĩa là tỷ lệ giữa giá xuất khẩu và giá nhập khẩu. Nếu giá xuất khẩu tăng nhiều hơn giá nhập khẩu, thì điều kiện thương mại tốt. Sự gia tăng về các điều khoản thương mại cho thấy nhu cầu lớn hơn đối với hàng xuất khẩu của một quốc gia.

Theo đó, nó sẽ làm tăng doanh thu từ xuất khẩu, dẫn đến tăng nhu cầu đối với đồng tiền quốc gia, do đó làm tăng giá trị của nó. Trong trường hợp giá xuất khẩu tăng với tỷ lệ thấp hơn giá hàng nhập khẩu, giá trị của đồng tiền sẽ giảm giá so với đồng tiền của các đối tác thương mại.

4. Nợ Công:

Nợ công hay nợ chính phủ hay nợ quốc gia là tổng số nợ thuộc sở hữu của chính phủ trung ương. Trong khi chi tiêu của chính phủ kích thích nền kinh tế trong nước, thâm hụt công lớn của quốc gia kìm hãm khả năng cạnh tranh của đầu tư.

Các quốc gia có nợ công lớn thường kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và ít có khả năng thu được vốn nước ngoài, điều này thúc đẩy lạm phát. Khi các nhà đầu tư nước ngoài dự báo về sự gia tăng nợ chính phủ của một quốc gia cụ thể, họ không muốn sở hữu chứng khoán bằng đồng tiền của quốc gia đó, đặc biệt nếu rủi ro vỡ nợ là lớn. Vì vậy, xếp hạng nợ của quốc gia là một yếu tố rất quan trọng trong việc thiết lập tỷ giá hối đoái.

Bắt đầu giao dịch trên thị trường tài chính

AximTrade là nhà cung cấp dịch vụ môi giới đang phát triển nhanh trên thị trường toàn cầu với nền tảng Copytrade và nền tảng MT4 tiên tiến. Một trong những giá trị cốt lõi của AximTrade là tạo điều kiện cho các nhà giao dịch ngoại hối có công nghệ dễ sử dụng, tài nguyên giáo dục, phân tích kỹ thuật, nhiều loại khuyến mãi tiền thưởng ngoại hối và môi trường giao dịch cạnh tranh cao với các điều kiện giao dịch tốt nhất.

Khám phá sự đa dạng của các cặp tiền tệ ngoại hối và các điều kiện giao dịch tốt nhất với AximTrade, nhà môi giới hàng đầu toàn cầu với đòn bẩy linh hoạt lên đến 1: vô hạn, là một trong những điều kiện đòn bẩy cạnh tranh hàng đầu.

Register