Aximdaily
suc manh tang gia,suc manh giam gia Giáo dục Ngoại hối

Cách Sử Dụng Các Chỉ Số Sức Mạnh Tăng Giá Và Sức Mạnh Giảm Giá Trong Giao Dịch Ngoại Hối

Chỉ báo Bull Power và Bear Power là các công cụ phân tích kỹ thuật ngoại lệ giúp xác định xu hướng tăng hoặc giảm. Hãy chỉ báo Bull Power là chiến mã đáng tin cậy của bạn, lao qua thị trường với sức mua mạnh hơn cả một đàn bò thực sự. Và chỉ báo Bear Power như một công cụ ngăn chặn những con gấu khó tính đang cố gắng làm giảm lợi nhuận của bạn. Vì vậy, hãy nắm bắt những báo cáo đó và kiếm một số lợi nhuận (trước khi phe mua và phe bán ăn hết).

Giao dịch Forex với Bull Power và Bear Power Indicator: Những bài học quan trọng

Một số lợi ích tiềm năng của việc sử dụng Bull Power và Bear Power Indicator trong giao dịch Forex bao gồm:
1. Xác định hướng xu hướng: Các chỉ báo Bull Power và Bear Power có thể giúp các nhà giao dịch xác định xem thị trường đang trong xu hướng tăng (tăng) hay xu hướng giảm (giảm), đây có thể là thông tin hữu ích khi đưa ra quyết định giao dịch.

2. Xác định độ mạnh của xu hướng: Các chỉ báo cũng có thể giúp các nhà giao dịch xác định độ mạnh của xu hướng, đây có thể là thông tin hữu ích khi xác định số lượng giao dịch và khi nào nên vào hoặc thoát khỏi một vị thế.

3. Xác định khả năng đảo chiều: Các chỉ báo cũng có thể được sử dụng để xác định khả năng đảo chiều trên thị trường, đây có thể là thông tin hữu ích khi đưa ra quyết định giao dịch.

4. Xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức: Các chỉ báo cũng có thể được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường, đây có thể là thông tin hữu ích khi đưa ra quyết định giao dịch.

Bull Power và Bear Power Indicator – Chỉ báo Elder Ray

Chỉ báo Elder Ray, còn được gọi là Chỉ báo Sức mạnh Bò và Sức mạnh Gấu, là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi Tiến sĩ Alexander Elder. Chỉ báo Elder Ray bao gồm hai chỉ báo, “sức mạnh tăng giá” và “sức mạnh giảm giá”, được tính toán dựa trên đường trung bình động hàm mũ 13 kỳ (EMA).

Chỉ báo Bull Power và Bear Power cho phép các nhà giao dịch đo lường sức mạnh của phe mua và phe bán trên thị trường bằng cách so sánh sự khác biệt giữa giá cao và giá thấp của chứng khoán với giá đóng cửa. Đường Bull Power đại diện cho sức mạnh tăng giá, trong khi đường Bear Power đại diện cho sức mạnh giảm giá.

Khi đường Bull Power nằm trên đường Bear Power, điều đó cho thấy phe mua đang kiểm soát thị trường và khi đường Bear Power nằm trên đường Bull Power, điều đó cho thấy phe gấu đang kiểm soát. Chỉ báo Elder Ray thường được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để cung cấp bức tranh hoàn chỉnh hơn về các điều kiện thị trường.

Chỉ số Elder Ray là gì?
Chỉ số Elder-Ray (còn được gọi là Hệ thống Elder Impulse) là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi Alexander Elder, sử dụng các Chỉ báo Sức mạnh Bò và Sức mạnh Gấu để giúp xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng trên thị trường. Chỉ số này được tính bằng cách trừ đường trung bình động hàm mũ 13 kỳ (EMA) của Sức mạnh giá xuống khỏi đường EMA 13 kỳ của Sức mạnh giá tăng. Kết quả sau đó được vẽ trên biểu đồ để giúp các nhà giao dịch xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng.

Chỉ báo Bull Power và Bear Power hoạt động như thế nào?

Chỉ báo Bull Power và Bear Power xác định hai loại áp lực định hướng trên thị trường, một cho xu hướng tăng và một cho xu hướng giảm. Elder đặt tên cho chỉ báo theo tên của chính ông và tia X, tìm thấy điểm chung giữa khả năng tiết lộ thông tin ẩn của tia X và khả năng dự đoán chuyển động thị trường của chỉ báo của ông.

How to Use Bull Power and Bear Power Indicator in Forex Trading
 • Chỉ báo Bear Power đo lượng áp lực mua trong một xu hướng tăng
 • Chỉ báo Bull Power đo lượng áp lực bán trong một xu hướng giảm

Các chỉ báo này được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa giá cao và giá thấp của chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó so sánh chênh lệch đó với phạm vi thực trung bình trong cùng khoảng thời gian.

Giá trị kết quả sau đó được vẽ trên một biểu đồ riêng. Nếu chỉ báo sức mạnh tăng giá đang tăng lên, điều đó cho thấy rằng phe mua đang kiểm soát và xu hướng tăng có thể sẽ tiếp tục. Ngược lại, nếu chỉ báo sức mạnh của gấu đang tăng lên, điều đó cho thấy rằng phe gấu đang kiểm soát và xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục.

Làm thế nào để tính toán các chỉ số sức mạnh của Bull và Bear?

EMA luôn là điểm khởi đầu để so sánh. Theo Elder, đường EMA 13 ngày của giá đóng cửa là một giá trị tốt. Sử dụng mức giá cao của thanh làm thước đo chung cho xu hướng tăng giá, Elder lập luận rằng nó thể hiện điểm cao nhất của xu hướng tăng giá. Vì vậy:

Bulls Power = Cao - EMA

Tương tự, giá thấp thể hiện thời kỳ giảm giá mạnh nhất. Thước đo của chúng tôi về xu hướng giảm chung trên thị trường dựa trên mức thấp so với EMA. Kết quả là:

Bears Power = Thấp - EMA

Trong hầu hết các trường hợp, mức cao nhất của một khoảng thời gian sẽ cao hơn đường EMA 13 ngày. Chính những lúc như vậy, Bull Power là tích cực. Tuy nhiên, có thể mức cao nhất của một khoảng thời gian giảm xuống dưới đường EMA và tại những thời điểm như vậy, Bull Power có thể chuyển sang tiêu cực.

Cũng có khả năng là mức thấp nhất của một khoảng thời gian sẽ thấp hơn đường EMA 13 ngày trong hầu hết thời gian. Một Bear Power tiêu cực được thể hiện vào những thời điểm như vậy. Tuy nhiên, đôi khi mức thấp nhất có thể tăng lên trên đường EMA 13 ngày, điều này sẽ dẫn đến chỉ báo Sức mạnh Gấu tích cực.


Làm thế nào để đọc các chỉ báo về sức mạnh tăng giá và sức mạnh giảm giá?

Khi sử dụng các chỉ báo Bull Power và Bear Power để giao dịch Forex, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các mẫu và tín hiệu sau:

 1. Phân kỳ tăng: Phân kỳ tăng xảy ra khi chỉ báo Sức mạnh tăng giá hình thành đáy cao hơn, trong khi giá hình thành đáy thấp hơn. Đây được coi là một tín hiệu tăng giá, cho thấy phe mua đang tăng sức mạnh và giá có khả năng tăng.
 1. Phân kỳ giảm: Phân kỳ giảm xảy ra khi chỉ báo Bear Power hình thành đỉnh thấp hơn, trong khi giá hình thành đỉnh cao hơn. Đây được coi là một tín hiệu giảm giá, cho thấy phe gấu đang mạnh lên và giá có thể sẽ giảm.
 1. Sự giao nhau trong xu hướng tăng: Sự giao nhau trong xu hướng tăng xảy ra khi chỉ báo Bull Power vượt lên trên 0. Đây được coi là một tín hiệu tăng giá, cho thấy phe mua đang kiểm soát thị trường và giá có khả năng tăng.
 1. Sự giao nhau trong xu hướng giảm: Sự giao nhau trong xu hướng giảm xảy ra khi chỉ báo Bear Power cắt xuống dưới 0. Đây được coi là một tín hiệu giảm giá, cho thấy phe gấu đang kiểm soát thị trường và giá có thể sẽ giảm.
 1. Xu hướng tăng: Khi chỉ báo Bull Power luôn ở trên mức 0, điều đó cho thấy rằng những người đầu cơ giá lên đang kiểm soát thị trường và một xu hướng tăng giá có thể đang hình thành.
 1. Xu hướng giảm: Khi chỉ báo Bear Power liên tục dưới 0, điều đó cho thấy rằng phe gấu đang kiểm soát thị trường và một xu hướng giảm có thể đang hình thành.

Điều quan trọng cần lưu ý là các chỉ báo Bull Power và Bear Power nên được sử dụng cùng với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, cũng như phân tích cơ bản, để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.


Giao dịch ngoại hối với Chỉ số sức mạnh tăng giá và sức mạnh giảm giá

Việc sử dụng các Chỉ báo Sức mạnh Tăng giá và Sức mạnh Gấu cho giao dịch ngoại hối tương đối đơn giản. Một cách tiếp cận được đề xuất là sử dụng các chỉ báo này kết hợp với đường trung bình động hàm mũ 13 ngày. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để xác định các tín hiệu mua và bán:

Xác định ‘Tín hiệu mua’

How to Use Bull Power and Bear Power Indicator in Forex Trading

Hai điều kiện chính phải được đáp ứng để tạo ra “tín hiệu mua”:

1. Nếu EMA (13) hướng lên trên; đã có hoặc sắp có một xu hướng tăng 

2. Nếu Bear Power đang tăng từ vùng tiêu cực – các thanh đang tăng.

Có hai điều kiện bổ sung làm tăng cơ hội giao dịch thành công nhưng không bắt buộc:

3. Có một đỉnh đi lên trong biểu đồ Bulls Power sau đỉnh trước đó. 

4. Biểu đồ giá cho thấy mức thấp mới thấp hơn mức thấp trước đó, trong khi biểu đồ cho thấy mức thấp trên mức thấp trước đó. Do đó, Bears Power đã hình thành một phân kỳ tăng giá.

Bạn có thể đặt lệnh mua đang chờ xử lý (hoặc tham gia thị trường) khi tín hiệu hình thành cao hơn một chút so với mức cao nhất của hai nến cuối cùng. Khi đạt đến vùng kháng cự mạnh hoặc xuất hiện bằng chứng về sự đảo chiều đi xuống, hãy đặt Cắt lỗ của bạn sau mức thấp cục bộ trên biểu đồ giá.

Xác định ‘Tín hiệu bán’

How to Use Bull Power and Bear Power Indicator in Forex Trading

Có hai điều kiện chính phải được đáp ứng cho một tín hiệu bán:

1. Nếu đường EMA (13) hướng xuống dưới; đã hoặc sắp có một xu hướng giảm

2. Nếu xu hướng tăng Tích cực đang mất dần sức mạnh – các thanh giảm xuống dưới 0 và thấp hơn. 

Có hai điều kiện nữa không bắt buộc, nhưng tăng khả năng giao dịch thành công:

3. Có sự khác biệt giữa đáy cuối cùng và đáy trước đó trong biểu đồ Bears Power.

4. Biểu đồ giá hiển thị mức cao cao hơn mức trước đó, trong khi biểu đồ cho thấy mức cao mới bên dưới mức trước đó. Bulls Power đang hình thành một phân kỳ giảm giá.

Đặt lệnh chờ bán (hoặc nhập theo thị trường) thấp hơn một chút so với mức thấp nhất của hai nến cuối cùng sau khi tín hiệu xuất hiện. Bất cứ khi nào đạt đến một vùng hỗ trợ mạnh hoặc xuất hiện một số bằng chứng về sự đảo chiều đi lên, bạn nên đặt Cắt lỗ phía sau mức cao cục bộ trên biểu đồ giá.

Sử dụng chỉ báo sức mạnh Bulls để xác định mục nhập sớm là cách tốt nhất để có lãi. Bạn có thể muốn tìm sự phân kỳ thay vì đợi biểu đồ rời khỏi vùng tích cực trước khi bán khống. Một thương nhân mắt diều hâu sẽ nắm bắt các mục sớm theo cách này.

Bất cứ khi nào giá và biểu đồ di chuyển theo hướng ngược lại, sự phân kỳ đã xảy ra. Nếu biểu đồ cho thấy phe gấu đang phá hoại nghiêm trọng phe bò, nhưng giá vẫn tăng, bạn có thể mong đợi một đợt giảm giá mạnh.

Thiết lập chỉ báo Bull Power và Bear Power trong MT4

How to Use Bull Power and Bear Power Indicator in Forex Trading

Để thiết lập các chỉ báo Sức mạnh của phe mua và phe mua trong MetaTrader 4, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở nền tảng MetaTrader 4 và chuyển đến cửa sổ “Navigator”.
 1. Trong tab “Chỉ báo”, cuộn xuống và chọn “Bill Williams” từ danh sách.
 1. Từ các chỉ số Bill Williams, chọn “Bulls Power” và “Bears Power” và thêm chúng vào biểu đồ giao dịch của bạn.
 1. Sau khi các chỉ báo được thêm vào, bạn có thể tùy chỉnh cài đặt của chúng bằng cách nhấp chuột phải vào chỉ báo trên biểu đồ và chọn “Thuộc tính”.
 1. Trong cửa sổ thuộc tính, bạn có thể điều chỉnh các cài đặt như khoảng thời gian, màu sắc và kiểu của chỉ báo.
 1. Nhấp vào “OK” để áp dụng các thay đổi và các chỉ báo sẽ được thêm vào biểu đồ.

Điều quan trọng cần lưu ý là khoảng thời gian mặc định của các chỉ báo là 13, đây là khoảng thời gian được đề xuất để sử dụng các chỉ báo này với đường trung bình động hàm mũ 13 ngày.

Mặc dù bạn có thể sử dụng các chỉ số một cách riêng biệt, nhưng sẽ hợp lý hơn nếu sử dụng chúng cùng nhau như ý định của Elder. Ngoài ra, hãy vẽ đường 13 EMA trên biểu đồ cùng với cả hai chỉ báo. Do đó, bạn sẽ có thể tăng chất lượng tín hiệu vào lệnh của mình bằng cách kết hợp các bộ tạo dao động với các công cụ theo xu hướng. Đường trung bình động hàm mũ đóng vai trò là bộ lọc: chúng biểu thị các xu hướng, cho phép các nhà giao dịch chỉ chọn các tín hiệu theo các xu hướng này.

Chiến lược giao dịch với các chỉ số sức mạnh tăng giá và sức mạnh giảm giá

Chỉ số Bull Power và Bear Power là các chỉ báo kỹ thuật đo lường áp lực mua và bán của một công cụ tài chính. Chúng thường được sử dụng để xác định khả năng đảo ngược xu hướng và có thể được áp dụng cho các chiến lược giao dịch khác nhau. Dưới đây là một vài chiến lược giao dịch khác nhau có thể được sử dụng với các chỉ báo Sức mạnh tăng giá và Sức mạnh giảm giá:

1. Chiến lược đảo ngược xu hướng

Chiến lược đảo ngược xu hướng ngoại hối bằng cách sử dụng Chỉ báo sức mạnh tăng giá và sức mạnh giảm giá có thể dựa trên việc xác định sự khác biệt giữa giá và chỉ báo. Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo các mức thấp thấp hơn và Chỉ báo sức mạnh giá lên tạo các mức thấp cao hơn, trong khi phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá tạo các mức cao cao hơn và Chỉ báo sức mạnh gấu đang tạo các mức cao thấp hơn. Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện chiến lược này:

 • Xác định xu hướng hiện tại: Sử dụng chỉ báo theo xu hướng, chẳng hạn như đường trung bình động, để xác định xu hướng hiện tại.
 • Tìm kiếm sự phân kỳ: Viết các chỉ báo Sức mạnh tăng giá và Sức mạnh giảm giá trên biểu đồ và tìm kiếm sự khác biệt giữa giá và chỉ báo.
 • Xác nhận sự phân kỳ: Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như mô hình nến hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự, để xác nhận sự phân kỳ.
 • Enter a trade: If a divergence is confirmed, enter a trade in the direction of the potential reversal. For example, if a bullish divergence is confirmed, enter a long trade. 
 • Đặt mức dừng lỗ: Đặt mức dừng lỗ bên dưới mức dao động thấp gần đây nhất đối với giao dịch mua hoặc trên mức dao động cao gần đây nhất đối với giao dịch bán.
 • Thoát khỏi giao dịch: Thoát khỏi giao dịch khi xác định được sự phân kỳ mới theo hướng ngược lại hoặc khi giá đạt đến mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng.

Một kế hoạch quản lý rủi ro tốt cùng với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như Đường trung bình động và Chỉ số sức mạnh tương đối, có thể giúp bạn tận dụng tối đa các giao dịch của mình.

2. Chiến lược đột phá

Khi chỉ báo Bull Power và Bear Power cho thấy một xu hướng tăng hoặc giảm nhất quán, nó có thể chỉ ra một đột phá tiềm ẩn. Đột phá tăng giá xảy ra khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự và chỉ báo xác nhận đột phá với xu hướng tăng mạnh, trong khi đột phá giảm giá xảy ra khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ và chỉ báo xác nhận đột phá với xu hướng giảm mạnh.

Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện chiến lược này:

 • Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính: Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như đường xu hướng hoặc mức thoái lui Fibonacci, để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính.
 • Tìm kiếm xu hướng nhất quán trong Chỉ báo sức mạnh tăng giá và Sức mạnh gấu: Chỉ báo sức mạnh tăng giá phải nhất quán trên 0 đối với xu hướng tăng và Chỉ báo sức mạnh gấu phải nhất quán dưới 0 đối với xu hướng giảm giá.
 • Xác nhận đột phá: Đợi giá phá vỡ trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ và xác nhận giá đó bằng một động thái mạnh trong Chỉ báo Sức mạnh tăng giá và Sức mạnh giảm giá.
 • Tham gia giao dịch: Sau khi điểm phá vỡ được xác nhận, hãy tham gia giao dịch theo hướng điểm phá vỡ. Ví dụ: nếu giá phá vỡ trên mức kháng cự và Chỉ báo Sức mạnh Tăng giá xác nhận sự phá vỡ đó, hãy tham gia một giao dịch mua.
 • Đặt mức dừng lỗ: Đặt mức dừng lỗ bên dưới mức dao động thấp gần đây nhất đối với giao dịch mua hoặc trên mức dao động cao gần đây nhất đối với giao dịch bán.
 • Thoát khỏi giao dịch: Thoát khỏi giao dịch khi một xu hướng mới trong Chỉ số sức mạnh tăng giá và sức mạnh giảm giá được xác định hoặc khi giá đạt đến mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng.

Chiến lược giao dịch đột phá có thể có rủi ro, vì vậy điều quan trọng là phải đợi xác nhận về điểm đột phá trước khi tham gia giao dịch.

3. Chiến lược mua quá mức/bán quá mức

Chiến lược mua quá mức/bán quá mức trong Forex bằng cách sử dụng Chỉ báo Sức mạnh Tăng giá và Sức mạnh Giảm giá có thể dựa trên việc xác định các mức cực đoan trong chỉ báo. Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện chiến lược này:

 • Vẽ biểu đồ chỉ báo Sức mạnh tăng giá và Sức mạnh giảm giá trên biểu đồ: Chỉ báo sẽ dao động giữa các giá trị dương và âm, với giá trị dương biểu thị điều kiện thị trường tăng giá và giá trị âm biểu thị điều kiện thị trường giảm giá.
 • Xác định các mức mua quá mức và bán quá mức: Chỉ báo sức mạnh tăng giá có thể được coi là mua quá mức khi nó đạt đến giá trị dương cực cao và bán quá mức khi nó đạt đến giá trị âm cực thấp. Chỉ số Bear Power có thể được coi là quá mua khi nó đạt đến giá trị âm cực thấp và bán quá mức khi nó đạt đến giá trị dương cực cao.
 • Xác nhận tình trạng mua quá mức/bán quá mức: Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như mô hình nến hoặc mức hỗ trợ và kháng cự, để xác nhận tình trạng mua quá mức/bán quá mức.
 • Thực hiện giao dịch: Khi tình trạng mua quá mức/bán quá mức được xác nhận, hãy thực hiện giao dịch theo hướng ngược lại. Ví dụ: nếu Chỉ báo Sức mạnh Tăng giá bị mua quá mức, hãy thực hiện giao dịch bán và nếu Chỉ báo Sức mạnh Giá giảm bị bán quá mức, hãy tham gia giao dịch mua.
 • Đặt mức dừng lỗ: Đặt mức dừng lỗ trên mức dao động cao gần đây nhất đối với giao dịch ngắn hạn hoặc thấp hơn mức dao động thấp gần đây nhất đối với giao dịch mua bán.
 • Thoát khỏi giao dịch: Thoát khỏi giao dịch khi Chỉ báo Sức mạnh Tăng và Sức mạnh Giảm đạt đến các giá trị bình thường hơn hoặc khi giá đạt đến mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng.

Chiến lược mua quá mức/bán quá mức nên được sử dụng một cách thận trọng, vì thị trường có thể duy trì tình trạng mua quá mức/bán quá mức trong thời gian dài.

4. Chiến lược giao dịch phân kỳ 

Chiến lược giao dịch phân kỳ Forex sử dụng Chỉ báo Sức mạnh Bò và Sức mạnh Gấu có thể dựa trên việc xác định sự khác biệt giữa giá và chỉ báo. Sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo các mức thấp thấp hơn và Chỉ báo sức mạnh giá lên tạo các mức thấp cao hơn, trong khi sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá tạo các mức cao cao hơn và Chỉ báo sức mạnh gấu đang tạo các mức cao thấp hơn.

Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện chiến lược này:

 • Vẽ biểu đồ chỉ báo Sức mạnh tăng giá và Sức mạnh giảm giá trên biểu đồ: Chỉ báo sẽ dao động giữa các giá trị dương và âm, với giá trị dương biểu thị điều kiện thị trường tăng giá và giá trị âm biểu thị điều kiện thị trường giảm giá.
 • Tìm kiếm các điểm khác biệt: So sánh các chuyển động của giá với Chỉ báo Sức mạnh giá lên và Sức mạnh gấu, đồng thời tìm kiếm các điểm khác biệt giữa chúng.
 • Xác nhận sự phân kỳ: Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như mô hình nến hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự, để xác nhận sự phân kỳ.
 • Tham gia giao dịch: Sau khi xác nhận phân kỳ, hãy tham gia giao dịch theo hướng phân kỳ. Ví dụ: nếu một phân kỳ tăng được xác nhận, hãy tham gia một giao dịch mua.
 • Đặt mức dừng lỗ: Đặt mức dừng lỗ bên dưới mức dao động thấp gần đây nhất đối với giao dịch mua hoặc trên mức dao động cao gần đây nhất đối với giao dịch bán.
 • Thoát khỏi giao dịch: Thoát khỏi giao dịch khi xác định được sự phân kỳ mới theo hướng ngược lại hoặc khi giá đạt đến mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng.

Cần lưu ý rằng sự phân kỳ không phải là tín hiệu chắc chắn về sự đảo ngược xu hướng, nó chỉ là tín hiệu thay đổi xu hướng tiềm năng và cần được xác nhận bằng các phân tích cơ bản và kỹ thuật khác.

5. cChiến lược theo xu hướng 

Chiến lược theo xu hướng ngoại hối sử dụng Chỉ báo sức mạnh tăng giá và sức mạnh giảm giá có thể dựa trên việc xác định xu hướng hiện tại của thị trường. Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện chiến lược này:

 • Vẽ biểu đồ chỉ báo Sức mạnh tăng giá và Sức mạnh giảm giá trên biểu đồ: Chỉ báo sẽ dao động giữa các giá trị dương và âm, với giá trị dương biểu thị điều kiện thị trường tăng giá và giá trị âm biểu thị điều kiện thị trường giảm giá.
 • Xác định xu hướng: Khi Chỉ báo sức mạnh tăng giá ở trên 0, nó biểu thị xu hướng tăng và khi ở dưới 0, nó biểu thị xu hướng giảm. Tương tự, khi Chỉ báo sức mạnh gấu ở trên 0, nó biểu thị xu hướng giảm và khi chỉ số này ở dưới 0, nó biểu thị xu hướng tăng.
 • Tham gia giao dịch: Sau khi xác định được xu hướng, hãy tham gia giao dịch theo hướng của xu hướng. Ví dụ: nếu Chỉ báo sức mạnh tăng cao hơn 0, hãy tham gia giao dịch mua và nếu Chỉ báo sức mạnh gấu cao hơn 0, hãy tham gia giao dịch ngắn hạn.
 • Đặt mức dừng lỗ: Đặt mức dừng lỗ bên dưới mức dao động thấp gần đây nhất đối với giao dịch mua hoặc trên mức dao động cao gần đây nhất đối với giao dịch bán.
 • Thoát khỏi giao dịch: Thoát khỏi giao dịch khi một xu hướng mới trong Chỉ báo Sức mạnh Giá tăng và Sức mạnh Giá giảm được xác định hoặc khi giá đạt đến mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng.

Chiến lược chạy theo xu hướng có thể có rủi ro, vì vậy điều quan trọng là phải có biện pháp quản lý rủi ro thích hợp và sử dụng các mức dừng lỗ thích hợp để hạn chế rủi ro.


Các kết hợp chỉ báo tốt nhất cho chỉ báo sức mạnh tăng giá và sức mạnh giảm giá

Chỉ số Bull Power và Bear Power đều là các chỉ báo động lượng có thể được sử dụng để xác định áp lực mua và bán trên thị trường. Để tận dụng tối đa các chỉ báo này, bạn nên kết hợp chúng với các chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu giao dịch và cung cấp bức tranh hoàn chỉnh hơn về các điều kiện thị trường. Dưới đây là một vài ví dụ về các kết hợp chỉ báo có thể được sử dụng với Chỉ báo Sức mạnh Bò và Sức mạnh Gấu:

 • Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): RSI là một chỉ báo xung lượng có thể được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Khi được kết hợp với các chỉ báo Sức mạnh tăng giá và Sức mạnh giảm giá, nó có thể cung cấp xác nhận bổ sung về các điều kiện mua quá mức/bán quá mức và giúp tránh các tín hiệu sai.
 • Chỉ báo dao động ngẫu nhiên: Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa của một công cụ tài chính với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Kết hợp nó với các chỉ báo Sức mạnh tăng giá và Sức mạnh giảm giá có thể giúp xác nhận các tín hiệu Sức mạnh tăng giá và Sức mạnh giảm giá đồng thời xác định các điều kiện thị trường mua quá mức và bán quá mức.
 • Dải bollinger: Dải bollinger là một chỉ báo biến động có thể được sử dụng để xác định các điểm phá vỡ giá. Bằng cách kết hợp chúng với các Chỉ số Sức mạnh Tăng giá và Sức mạnh Giá bán, các nhà giao dịch có thể xác nhận các điểm phá vỡ và xác định khả năng đảo ngược xu hướng.
 • Đường trung bình động: Việc kết hợp các chỉ báo Sức mạnh giá lên và Sức mạnh giá bán với đường trung bình động có thể giúp xác định xu hướng hiện tại và xác nhận các tín hiệu phân kỳ. Ví dụ: nếu có sự phân kỳ tăng giá trên Chỉ báo sức mạnh tăng giá và giá cao hơn đường trung bình động, thì điều đó có thể cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng.

Giao dịch ngoại hối 101: Tài khoản Demo và Cent có thể giúp bạn thành công như thế nào!

Bắt đầu với tài khoản demo hoặc tài khoản cent là một bước quan trọng đối với các nhà giao dịch ngoại hối mới vì một số lý do:

Quản lý rủi ro: Giao dịch bằng tài khoản demo hoặc tài khoản cent cho phép các nhà giao dịch mới thực hành các kỹ thuật quản lý rủi ro mà không gặp rủi ro về tiền thật. Điều này cho phép họ học cách quản lý đúng cách các giao dịch của mình và phát triển một kế hoạch giao dịch mà không bị thua lỗ thực tế.

Thử nghiệm chiến lược: Tài khoản demo hoặc tài khoản cent cho phép các nhà giao dịch mới thử nghiệm các chiến lược giao dịch khác nhau mà không gặp rủi ro về tiền thật. Điều này có thể giúp họ xác định chiến lược nào phù hợp nhất với họ và chiến lược nào họ nên tránh.

Làm quen với nền tảng giao dịch: Tài khoản demo hoặc tài khoản cent mang đến cho các nhà giao dịch mới cơ hội làm quen với nền tảng giao dịch mà họ sẽ sử dụng trước khi bắt đầu giao dịch bằng tiền thật. Điều này có thể giúp họ điều hướng nền tảng dễ dàng hơn và thực hiện các giao dịch sáng suốt hơn.

Xây dựng sự tự tin: Giao dịch bằng tài khoản demo hoặc tài khoản cent có thể giúp các nhà giao dịch mới xây dựng sự tự tin về khả năng giao dịch của họ. Điều này có thể quan trọng vì nó có thể giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn và tránh giao dịch theo cảm tính.

Yêu cầu về vốn thấp: Tài khoản cent cho phép các nhà giao dịch giao dịch với một số tiền rất nhỏ, vì vậy đây là một lựa chọn tốt cho những người muốn giao dịch ngoại hối với số vốn thấp.

Bạn đã sẵn sàng kiểm soát tương lai tài chính của mình và bắt đầu giao dịch trên thị trường tài chính lớn nhất thế giới chưa? Đừng tìm đâu xa! Ứng dụng giao dịch AximTrade cung cấp mọi thứ bạn cần để bắt đầu giao dịch ngoại hối, bao gồm tài nguyên giáo dục, phân tích thị trường và nền tảng giao dịch thân thiện với người dùng. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ và bắt đầu giao dịch ngoại hối một cách tự tin và dễ dàng!


Chỉ báo Bull Power và Bear Power trong giao dịch ngoại hối – Câu hỏi thường gặp

Chỉ báo Bull Power và Bear Power là gì?

Chỉ báo Bull Power và Bear Power là các chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi Bill Williams, một nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật. Chỉ báo Bull Power đo lường mức độ áp lực mua trên thị trường, trong khi chỉ báo Bear Power đo lường mức độ áp lực bán. Các chỉ báo này được vẽ trên một cửa sổ riêng biệt và thường được sử dụng cùng với đường trung bình động hàm mũ 13 ngày.

Chỉ số Bull Power và Bear Power được sử dụng như thế nào trong giao dịch ngoại hối?

Chỉ báo Bull Power và Bear Power được sử dụng để xác định hướng xu hướng, khả năng đảo ngược xu hướng và áp lực mua hoặc bán trên thị trường. Tín hiệu mua được tạo khi Sức mạnh tăng giá nằm trên đường 0 và Sức mạnh gấu nằm dưới đường 0, trong khi tín hiệu bán được tạo khi Sức mạnh tăng giá nằm dưới đường 0 và Sức mạnh gấu nằm trên đường 0. Các chỉ báo này cũng có thể được sử dụng để xác nhận tín hiệu từ các chỉ báo hoặc mẫu biểu đồ khác.

Các cài đặt cho Chỉ báo Sức mạnh Bò và Sức mạnh Gấu là gì?

Cài đặt mặc định cho Chỉ báo Sức mạnh Bò và Sức mạnh Gấu là khoảng thời gian 13, đây là khoảng thời gian được đề xuất để sử dụng các chỉ báo này với đường trung bình động hàm mũ 13 ngày. Tuy nhiên, các cài đặt này có thể được điều chỉnh để phù hợp với sở thích của nhà giao dịch hoặc điều kiện thị trường.

Các cặp ngoại hối tốt nhất để sử dụng Chỉ số sức mạnh tăng giá và sức mạnh giảm giá?

Chỉ báo Bull Power và Bear Power có thể được sử dụng trên bất kỳ cặp tiền tệ nào, mặc dù nó thường được sử dụng trên các cặp chính như EUR/USD, GBP/USD và USD/JPY.

Làm cách nào để thêm Chỉ báo sức mạnh tăng giá và sức mạnh giảm giá vào nền tảng giao dịch của tôi?

Có thể thêm Chỉ báo Sức mạnh Bò và Sức mạnh Gấu vào hầu hết các nền tảng giao dịch, bao gồm cả MetaTrader 4, bằng cách chọn chúng từ danh sách các chỉ báo trong cửa sổ Điều hướng và thêm chúng vào biểu đồ. Có thể điều chỉnh cài đặt bằng cách nhấp chuột phải vào chỉ báo và chọn “Thuộc tính”.


Register