Aximdaily
order types in forex trading

Các Loại Lệnh Trong Thị Trường Ngoại Hối Là Gì?

Là một nhà giao dịch ngoại hối, bạn nên hiểu các loại lệnh có sẵn và sử dụng loại lệnh phù hợp với điều kiện thị trường và nhu cầu giao dịch của bạn. Chọn loại lệnh thích hợp sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hơn giao dịch của mình và bạn sẽ có thể tham gia thị trường với mức giá tốt hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về những loại lệnh nào có sẵn cho bạn và cách bạn có thể sử dụng chúng để đạt được thành công trong giao dịch ngoại hối.

Các loại lệnh trên thị trường ngoại hối

Có những thuật ngữ ngoại hối quan trọng cần học trong khi giao dịch và những thuật ngữ này thường được sử dụng trong quá trình phân tích thị trường hoặc bởi các cộng đồng ngoại hối trực tuyến. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các loại lệnh sau trong thị trường ngoại hối:

  1. Lệnh Thị Trường
  2. Lệnh Giới Hạn
  3. Lệnh Dừng Lỗ
  4. Lệnh Chốt Lời
  5. Lệnh Trailing Stop

Hãy thảo luận chi tiết về từng loại đơn đặt hàng để bạn hiểu rõ hơn về từng loại lệnh

1- Lệnh Thị Trường

Lệnh thị trường thực hiện lệnh của bạn ở mức giá có sẵn tốt nhất trên thị trường tại thời điểm bạn đặt lệnh. Ví dụ: nếu bạn muốn mua một cặp ngoại hối EUR/USD và giá thị trường của EUR/USD là 1,1730, lệnh của bạn sẽ được thực hiện với giá thị trường là 1,1730. Nếu giá thị trường thay đổi thành 1,1732 vào thời điểm bạn đặt lệnh thị trường, lệnh của bạn sẽ được thực hiện ở mức 1,1732 giá mới.

Để thực hiện lệnh thị trường, bạn có thể chọn lệnh thị trường từ danh sách các loại lệnh có sẵn trong nền tảng giao dịch ngoại hối của bạn. Sau khi bạn chọn lệnh thị trường, lệnh của bạn sẽ được thực hiện ở bất kỳ mức giá thị trường hiện tại của cặp ngoại hối mà bạn đã chọn.

2- Lệnh Giới Hạn

Với lệnh giới hạn, về cơ bản bạn cung cấp cho nhà môi giới hướng dẫn thực hiện lệnh của bạn ở mức giá đã chỉ định hoặc tốt hơn. Giả sử, bạn muốn mua cặp tiền EUR/USD ở mức 1,1730 trong khi giá thị trường ở mức 1,1740, bạn nên đặt lệnh giới hạn và chỉ định giá của bạn là 1,1730. Lệnh của bạn sẽ không được thực hiện cho đến khi giá thị trường giảm xuống 1,1730 hoặc thấp hơn. Lệnh giới hạn cho phép bạn tham gia giao dịch ở mức giá mong muốn của bạn chứ không phải ở mức giá thị trường hiện tại có thể cao hoặc thấp.

Theo cách tương tự, nếu bạn muốn bán cặp tiền EUR/USD ở mức giá đã chỉ định của mình, bạn có thể nhập lệnh giới hạn bán. Lệnh này sẽ thực hiện lệnh của bạn ở mức giá đã chỉ định của bạn hoặc tốt hơn, miễn là giá thị trường đạt đến mức bạn đã chỉ định. Tuy nhiên, nếu giá thị trường không đạt đến mức quy định của bạn trong lệnh giới hạn, lệnh của bạn sẽ không được thực hiện, vì vậy bạn nên cố gắng nhập một mức giá hợp lý trong lệnh giới hạn của mình để mua hoặc bán các cặp ngoại hối.

3- Lệnh Dừng Lỗ

Bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ để thoát khỏi giao dịch của mình nếu giao dịch đi ngược lại với bạn. Nhiều nhà giao dịch sử dụng lệnh cắt lỗ làm công cụ quản lý rủi ro của họ để hạn chế thua lỗ trong các tình huống bất lợi. Giả sử, bạn muốn mua EUR/USD ở mức 1,1740 và bạn muốn hạn chế thua lỗ trong trường hợp giá giảm, bạn sẽ phải đặt lệnh cắt lỗ trong khi mua cặp ngoại hối. Giả sử, bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức 1.1710, giao dịch của bạn sẽ tự động đóng khi giá thị trường đạt đến mức 1.1710, giúp bạn không bị thua lỗ thêm.

4- Lệnh Chốt Lời

Lệnh chốt lời sẽ tự động đóng giao dịch của bạn ở mức giá do bạn chỉ định, cho phép bạn chốt một số lợi nhuận từ giao dịch của mình. Giả sử, bạn muốn mua cặp EUR/USD ở mức 1.1740 và bạn cũng muốn thoát khỏi vị thế của mình sau khi giá tăng lên 1.1770, bạn có thể sử dụng lệnh chốt lời.

Bạn sẽ nhập 1,1770 làm điểm mục tiêu của mình trong lệnh chốt lời và lệnh của bạn sẽ được bán ở mức 1,1770 khi giá thị trường đạt đến mức bạn chỉ định. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn tự động gặt hái được lợi nhuận khi giá thị trường tăng đến điểm chốt lời của bạn.

5- Lệnh Trailing Stop

Lệnh Trailing Stop được sử dụng để hạn chế rủi ro giảm giá của bạn đồng thời chốt một số lợi nhuận trong quá trình giao dịch của bạn. Giả sử, bạn đã mua EUR/USD ở mức 1,1740 và bạn muốn hạn chế rủi ro giảm giá của mình trong khi khóa một số lợi nhuận, bạn có thể nhập lệnh cắt lỗ theo sau khi mua cặp tiền tệ.

Khi giá EUR / USD tăng lên, điểm cắt lỗ sau đó sẽ tăng lên theo các điểm bạn đã chỉ định. Giả sử, giá tăng lên 1.1790, lệnh cắt lỗ theo sau sẽ tiếp tục đi lên với giá thị trường tăng và có thể hòa vốn hoặc cao hơn, đảm bảo rằng lợi nhuận của bạn được bảo vệ trong khi thanh lý vị thế của bạn trong trường hợp giảm đột ngột trong thị trường.

Kết luận

Là một nhà giao dịch ngoại hối, bạn phải làm quen với các loại lệnh ngoại hối khác nhau để giúp bạn quản lý giao dịch của mình một cách hiệu quả. Bạn cũng có thể thử các loại lệnh ngoại hối khác nhau trên tài khoản demo, điều này sẽ giúp bạn thực hiện chúng sau này trên thị trường thực. Mỗi loại lệnh đều có lợi ích riêng và bạn có thể cải thiện đáng kể giao dịch của mình khi bạn hiểu cách sử dụng các loại lệnh khác nhau trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Cuối cùng, phân tích thị trường đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập một chiến lược giao dịch thành công và tăng lợi nhuận của kế hoạch giao dịch. Để chuẩn bị cho một hành trình giao dịch ngoại hối thành công, điều quan trọng là phải tìm hiểu các nguyên tắc và hướng dẫn cơ bản về ngoại hối.


Xây dựng chiến lược giao dịch của bạn và bắt đầu giao dịch

AximTrade cung cấp các bản cập nhật tin tức ngoại hối toàn diện và phân tích thị trường để giúp các nhà giao dịch nâng cao chiến lược và kỹ năng giao dịch ngoại hối của họ. Theo dõi triển vọng thị trường hàng tuần của chúng tôi để biết thêm thông tin về các báo cáo kinh tế và các bản phát hành hàng đầu.

AximTrade, nhà môi giới ngoại hối hàng đầu cung cấp các công cụ tài chính và thực thi MT4 tiên tiến cao bao gồm hơn 40 cặp tiền tệ, chỉ số, vàng và tiền điện tử với mức chênh lệch thấp nhất trên thị trường. Để bắt đầu giao dịch với nhà môi giới ngoại hối hàng đầu với các điều kiện giao dịch tốt nhất, hãy đọc bài đánh giá AximTrade để biết thêm thông tin chi tiết và thông tin sâu rộng về các loại tài khoản và ưu đãi.

Register