Aximdaily
chi bao envelopes Giáo dục Ngoại hối

Cách Sử Dụng Chỉ Báo Envelopes Trong Giao Dịch Ngoại Hối

Chỉ báo Envelopes là một công cụ phân tích kỹ thuật ngoại hối được sử dụng để phát hiện những thay đổi về mức độ biến động của một cặp tiền tệ. Được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật và thương nhân, George Lane vào những năm 1950, chỉ báo Envelopes bao gồm hai đường trung bình động, một trong số đó hướng lên trên và đường kia hướng xuống theo một tỷ lệ phần trăm nhất định. Bài viết này sẽ dạy cho bạn mọi thứ bạn cần biết về Chỉ báo Envelopes trung bình động.

Chỉ báo envelopes trung bình động: Những điểm chính

Có một số lợi ích khi sử dụng chỉ báo Envelopes trong giao dịch ngoại hối, bao gồm:

1. Xác định xu hướng đảo ngược: Chỉ báo Envelopes có thể giúp các nhà giao dịch xác định khả năng đảo ngược xu hướng bằng cách xác định thời điểm giá của một cặp tiền tệ vượt ra ngoài đường bao.

2. Đặt mức cắt lỗ và chốt lời: Chỉ báo Envelopes có thể được sử dụng để đặt mức cắt lỗ và chốt lời bằng cách sử dụng các đường trên và dưới làm mức kháng cự và hỗ trợ.

3. Xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức: Chỉ báo Envelopes có thể giúp các nhà giao dịch xác định thời điểm một cặp tiền tệ trở nên mua quá mức hoặc bán quá mức bằng cách xác định thời điểm giá phá vỡ trên hoặc dưới đường bao.

4. Xác nhận các tín hiệu kỹ thuật khác: Chỉ báo Envelopes có thể được sử dụng để xác nhận các tín hiệu được tạo bởi các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như các chỉ báo xu hướng, nhằm cung cấp một chiến lược giao dịch mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn.

5. Dễ sử dụng: Chỉ báo Envelopes là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản và dễ sử dụng, có thể dễ dàng tích hợp vào bất kỳ chiến lược giao dịch nào.

Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ báo Envelopes nên được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản khác để có cái nhìn bao quát hơn về các điều kiện thị trường.

Đường bao trung bình động là gì?

Đường bao trung bình động là một chỉ báo kỹ thuật giúp các nhà giao dịch xác định các dải trên và dưới của một phạm vi giao dịch. Điều này được thực hiện bằng cách vẽ hai đường bao trung bình động trên biểu đồ giá, một đường dịch chuyển lên trên và một đường dịch chuyển bên dưới. Khi giá thị trường vượt qua các dải này, chúng ta có thể gán một số ý nghĩa cho động thái này và giao dịch tương ứng.

Đường bao trung bình động đóng vai trò là một chỉ báo tuyệt vời để xác định xu hướng, cũng như xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường.

Forex Trading with Moving Average Envelopes Indicator
Chẳng hạn, khi giá vượt qua đường trên, điều đó có thể chỉ ra rằng cặp tiền tệ đang trở nên quá mua và có thể xuất hiện cơ hội bán tiềm năng. Ngược lại, khi giá phá vỡ dưới đường dưới, điều đó có thể chỉ ra rằng cặp tiền tệ đang bị bán quá mức và có thể có cơ hội mua tiềm năng.

Chỉ báo Đường bao trung bình động được phát triển bởi George Lane vào những năm 1950. Lane là một nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch tin rằng chìa khóa để giao dịch thành công là xác định và đi theo xu hướng. Ông đã phát triển chỉ báo Đường bao trung bình động như một cách để phát hiện những thay đổi về độ biến động và hướng xu hướng. Công việc của Lane trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật và sự phát triển của chỉ báo Đường bao trung bình động đã có tác động lâu dài đến lĩnh vực phân tích kỹ thuật và ý tưởng của ông tiếp tục được các nhà giao dịch ngày nay sử dụng rộng rãi.


Làm thế nào để tính chỉ số Envelopes trung bình di chuyển?

Chỉ báo Envelopes Đường trung bình Động hoạt động bằng cách đặt các dải ở trên và dưới mức giá của công cụ của chúng tôi. Để bắt đầu, chúng tôi lấy Đường trung bình động (MA) của giá, thường là Đường trung bình động đơn giản (SMA). SMA này được di chuyển lên trên giá để tạo đường bao trên và bên dưới giá để tạo đường bao dưới.

Công thức cho Envelopes trên là:
Đường bao trên = SMA + (SMA x Tỷ lệ phần trăm)
Công thức cho Envelopes dưới là:
Đường bao dưới = SMA - (SMA x Tỷ lệ phần trăm)

Trong đó SMA là đường trung bình động đơn giản và Tỷ lệ phần trăm là độ lệch phần trăm so với đường trung bình động mà bạn muốn có các đường bao.

Tính toán đường bao trung bình động trong Forex (ví dụ)

Giả sử bạn đang tính đường bao trung bình động cho cặp tiền tệ EUR/USD và bạn muốn sử dụng đường trung bình động 20 ngày với độ lệch là 3%.

 1. Đầu tiên, hãy tính đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày của cặp tiền tệ EUR/USD. Ví dụ: giả sử SMA là 1,2000.
 1. Tiếp theo, tính toán đường bao trên bằng cách thêm SMA và tỷ lệ phần trăm độ lệch (3%) của SMA. Trong trường hợp này: 1.2000 + (1.2000 x 3%) = 1.2000 + 0.036 = 1.2360
 1. Tính đường bao dưới bằng cách trừ đi phần trăm độ lệch (3%) từ SMA Trong trường hợp này: 1,2000 – (1,2000 x 3%) = 1,2000 – 0,036 = 1,1640

Vì vậy, đường bao trên sẽ là 1,2360 và đường bao dưới sẽ là 1,1640 đối với cặp tiền tệ EUR/USD với đường trung bình động 20 ngày và độ lệch là 3%.

Bạn có thể sử dụng thông tin này để giúp xác định các tín hiệu mua và bán tiềm năng. Nếu tỷ giá hối đoái của cặp tiền tệ di chuyển trên đường bao trên, đó có thể là tín hiệu để bán, trong khi nếu tỷ giá hối đoái di chuyển xuống dưới đường bao dưới, đó có thể là tín hiệu để mua.

Cách xác nhận hướng xu hướng với chỉ báo Envelopes

Có tính đến việc Đường bao trung bình động (MAE) được xây dựng trên đường trung bình động, Đường bao trung bình động có thể được coi là chỉ báo theo xu hướng.

Chỉ báo Envelopes thường xác nhận hướng của một xu hướng bằng cách kiểm tra mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và các đường bao trên và dưới của nó.

 • Nếu tỷ giá hối đoái luôn ở trên đường bao trên, nó có thể được coi là tín hiệu tăng giá và xác nhận xu hướng tăng.
 • Ngược lại, nếu tỷ giá hối đoái liên tục ở dưới đường bao dưới, nó có thể được coi là tín hiệu giảm giá và xác nhận xu hướng giảm.
 • Khi tỷ giá hối đoái nằm giữa đường bao trên và đường bao dưới, nó được coi là thị trường không có xu hướng hoặc thị trường đi ngang.

Các xu hướng thường bắt đầu bằng một động thái mạnh, vì vậy nếu giá tăng lên trên đường bao trên, thì nó được coi là tăng giá. Và giá giảm xuống dưới đường bao dưới được coi là giảm giá.


Cách tìm tín hiệu ‘Mua’ và ‘Bán’ bằng Chỉ báo Envelopes

Chỉ báo đường bao trung bình động có thể được sử dụng để xác định các tín hiệu mua và bán tiềm năng bằng cách xem xét mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và đường bao trên và dưới.

chi bao envelopes Giáo dục Ngoại hối

Tín hiệu mua:

 • Nếu tỷ giá hối đoái di chuyển xuống dưới đường bao dưới, thì đó có thể được coi là tín hiệu mua vì nó cho thấy chứng khoán đã bị bán quá mức và có khả năng phục hồi.
 • Nếu tỷ giá hối đoái vượt lên trên đường bao dưới sau khi ở dưới nó, thì đó cũng có thể được coi là một tín hiệu mua vì nó cho thấy rằng chứng khoán đang bắt đầu phục hồi.

Tín hiệu bán:

 • Nếu tỷ giá hối đoái di chuyển trên đường bao trên, thì đó có thể được coi là tín hiệu bán vì nó cho thấy rằng chứng khoán đã bị mua quá mức và có khả năng giảm giá.
 • Nếu tỷ giá hối đoái vượt qua đường bao trên sau khi ở trên nó, thì đó cũng có thể được coi là tín hiệu bán vì nó cho thấy rằng chứng khoán đang bắt đầu giảm.

Điều quan trọng cần lưu ý là những tín hiệu này không phải lúc nào cũng chính xác và có thể có những tín hiệu sai lệch hoặc sai lệch. Ngoài ra, điều quan trọng là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như chỉ báo khối lượng và động lượng, để xác nhận các tín hiệu này. Điều quan trọng nữa là phải xem xét các điều kiện thị trường tổng thể và bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể ảnh hưởng đến công cụ giao dịch.


Cách xác định mức mua quá mức và bán quá mức bằng Envelopes

Khi thị trường bị giới hạn phạm vi và độ dốc của đường trung bình động là PHẲNG, Chỉ báo Envelopes cũng có thể được sử dụng để cho biết khi nào một công cụ tài chính bị bán quá mức hoặc mua quá mức.

chi bao envelopes Giáo dục Ngoại hối

Mức mua quá mức:

Khi tỷ giá hối đoái di chuyển trên đường bao trên, nó có thể được coi là mức mua quá mức, vì nó cho thấy rằng chứng khoán đã được mua quá mức và có khả năng giảm xuống.

Mức quá bán:

Khi tỷ giá hối đoái di chuyển xuống dưới đường bao dưới, nó có thể được coi là mức bán quá mức, vì nó cho thấy rằng chứng khoán đã được bán quá mức và có khả năng tăng trở lại.

Cũng cần lưu ý rằng đôi khi độ lệch phần trăm được sử dụng để tạo các đường bao trên và dưới sẽ ảnh hưởng đến mức mua quá mức và bán quá mức. Độ lệch thấp hơn sẽ cung cấp cho bạn phạm vi hẹp hơn và chứng khoán sẽ được coi là mua quá mức hoặc bán quá mức ở mức giá cao hơn, độ lệch cao hơn sẽ cung cấp cho bạn phạm vi rộng hơn và chứng khoán sẽ được coi là mua quá mức hoặc bán quá mức ở mức giá thấp hơn.

Cách sử dụng Chỉ báo Envelopes trong MetaTrader

Envelopes là một trong những chỉ báo giao dịch tiêu chuẩn, là một phần của công cụ cốt lõi được tích hợp với cả nền tảng MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5).

Để sử dụng chỉ báo Envelopes trong MetaTrader, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở nền tảng MetaTrader và mở biểu đồ cho thị trường mà bạn muốn phân tích.
 1. Nhấp vào menu “Chèn” ở đầu màn hình và chọn “Chỉ báo”.
 1. Cuộn xuống danh mục “Xu hướng” và chọn “Envelopes”.
 1. Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện với một số tùy chọn để định cấu hình chỉ báo. Bạn có thể đặt loại trung bình động, khoảng thời gian và tỷ lệ phần trăm độ lệch cho các đường trên và dưới.
 1. Khi bạn đã đặt các tùy chọn, hãy nhấp vào “OK” để áp dụng chỉ báo cho biểu đồ. Các đường trên và dưới sẽ được vẽ trên biểu đồ và bạn có thể sử dụng chúng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức tiềm ẩn.
 1. Như bạn có thể thấy đường trên nằm trên giá và đường dưới nằm dưới giá khi giá vượt qua đường trên, đó là tín hiệu bán và khi giá vượt qua đường dưới, đó là tín hiệu mua.

Trải nghiệm trải nghiệm giao dịch hoàn toàn mới với ứng dụng di động AximTrade. Ứng dụng giao dịch AximTrade hợp lý hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và giao dịch tài khoản bằng cách cho phép người dùng quản lý tài khoản của họ chỉ bằng một cú nhấp chuột bằng cách cung cấp tất cả các công cụ và tính năng cần thiết.


Các kết hợp chỉ báo Envelopes tốt nhất cho giao dịch ngoại hối

Có một số chỉ báo có thể được sử dụng kết hợp với chỉ báo Envelopes để nâng cao độ chính xác của các tín hiệu giao dịch và để xác nhận xu hướng thị trường. Đây là vài ví dụ:

 1. Đường trung bình động: Đường trung bình động có thể được sử dụng để xác nhận hướng của xu hướng. Khi giá cao hơn đường trung bình động, nó cho biết xu hướng tăng và khi giá nằm dưới đường trung bình động, nó cho biết xu hướng giảm.
 1. Chỉ báo dao động ngẫu nhiên: Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo xung lượng khác có thể được sử dụng để xác nhận các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Khi Stochastic trên 80, nó cho thấy thị trường mua quá mức và khi nó ở dưới 20, nó cho biết thị trường bán quá mức.
 1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): RSI là một chỉ báo động lượng có thể được sử dụng để xác nhận các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Khi chỉ số RSI trên 70, nó cho thấy thị trường mua quá nhiều và khi nó ở dưới 30, nó cho biết thị trường bán quá nhiều.
 1. Dải bollinger: Dải bollinger là một chỉ báo biến động có thể được sử dụng để xác nhận các điểm phá vỡ. Khi giá phá vỡ trên Dải bollinger phía trên, nó cho thấy một đột phá tăng giá và khi giá phá vỡ dưới Dải bollinger phía dưới, nó cho thấy một đột phá giảm giá.
 1. Khối lượng: Khối lượng có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng và đột phá. Khi khối lượng tăng trong một xu hướng tăng, nó xác nhận xu hướng và khi khối lượng giảm trong một xu hướng giảm, nó cho thấy khả năng đảo chiều.
 1. MACD: Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo động lượng theo xu hướng giúp xác định động lượng và hướng của xu hướng.

Điều quan trọng cần lưu ý là các chỉ báo này nên được sử dụng kết hợp với nhau và với phân tích hành động giá để phân tích toàn diện hơn. Ngoài ra, điều quan trọng là phải kiểm tra các chỉ báo và kết hợp khác nhau để xem chỉ báo nào hoạt động tốt nhất trong các điều kiện thị trường khác nhau và phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.


Đường bao trung bình động: Chiến lược ngoại hối dễ sử dụng

chi bao envelopes

Có một số chiến lược giao dịch có thể được sử dụng với chỉ báo Envelopes trong giao dịch ngoại hối. Đây là vài ví dụ:

1. Chiến lược theo xu hướng

Theo xu hướng là một chiến lược giao dịch ngoại hối phổ biến dựa trên việc quan sát chặt chẽ các xu hướng hiện có và theo dõi chúng để cố gắng kiếm được lợi nhuận. Chiến lược này dựa trên giả định rằng một xu hướng mạnh sẽ hình thành khi giá nằm trên đường Envelopes phía trên hoặc nằm dưới đường Đường Envelopes phía dưới.

Chẳng hạn, nếu tài sản nằm giữa đường trên và đường giữa của đường bao, thì nó sẽ vẫn ở trong xu hướng tăng. Tương tự như vậy, miễn là nó vẫn nằm giữa đường dưới và đường giữa trong một xu hướng giảm, thì nó sẽ tiếp tục theo hướng đó. Tốt nhất là ‘Mua’ khi giá nằm trên đường Envelopes phía trên và xu hướng tăng và ‘Bán’ khi giá nằm dưới đường Envelopes phía dưới và xu hướng giảm.

2. Chiến lược phân kỳ

Cách tiếp cận này thường thoải mái hơn cho những người theo xu hướng. Việc tìm kiếm sự đảo ngược bằng cách sử dụng chỉ báo Envelopes có thể được thực hiện bằng cách xác định sự khác biệt giữa chỉ báo và hành động giá của thị trường. Sự phân kỳ xảy ra khi giá và chỉ báo di chuyển ngược chiều nhau. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại đang mất đà và sự đảo ngược có thể sắp xảy ra.

Khi giá tạo mức cao hoặc mức thấp mới và chỉ báo Envelopes thì không, nó có thể cho thấy khả năng đảo chiều. Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn và chỉ báo Envelopes tạo đỉnh thấp hơn, cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá. Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn và chỉ báo Envelopes tạo đáy cao hơn, cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá.

3. Chiến lược mua quá mức/bán quá mức

Chiến lược mua quá mức/bán quá mức sử dụng chỉ báo Envelopes liên quan đến việc mua khi giá giảm xuống dưới đường Envelopes phía dưới và bán khi giá tăng lên trên đường Envelopes phía trên. Chiến lược này dựa trên giả định rằng thị trường bị mua quá mức khi giá nằm trên đường Phong bì phía trên và bán quá mức khi giá nằm dưới đường Đường phong bì phía dưới.

Xác định xu hướng hiện tại trên thị trường bằng cách xem vị trí của giá so với các đường Envelopes. ‘Mua’ khi giá giảm xuống dưới đường Bao dưới và xu hướng giảm, và ‘Bán’ khi giá tăng trên đường Bao trên và xu hướng tăng. Đặt lệnh dừng lỗ để bảo vệ bạn khỏi những tổn thất đáng kể trong trường hợp xu hướng thay đổi.

4. Chiến lược đột phá 

Chiến lược đột phá sử dụng chỉ báo Envelopes liên quan đến việc xác định thời điểm giá phá vỡ trên đường Envelopes phía trên hoặc bên dưới đường Envelopes phía dưới, điều này có thể cho thấy xu hướng mạnh trên thị trường. Chiến lược này dựa trên giả định rằng sự phá vỡ bên trên hoặc bên dưới các đường Phong bì báo hiệu một xu hướng mạnh mẽ trên thị trường.

Hãy tìm giá để phá vỡ trên đường Envelopes phía trên hoặc bên dưới đường Envelopes phía dưới. Sau khi xác định được điểm đột phá, hãy sử dụng lệnh cắt lỗ để bảo vệ bạn khỏi những tổn thất đáng kể trong trường hợp điểm đột phá là sai. Nếu xảy ra đột phá tăng giá, hãy đặt lệnh mua và đặt lợi nhuận mục tiêu ở mức kháng cự quan trọng. Nếu xảy ra đột phá giảm giá, hãy đặt lệnh bán và đặt lợi nhuận mục tiêu ở mức hỗ trợ chính.

5. Có nghĩa là đảo ngược chiến lược 

Chiến lược đảo chiều trung bình sử dụng chỉ báo Envelopes liên quan đến việc mua khi giá nằm dưới đường Envelopes phía dưới và bán khi giá cao hơn đường Envelopes phía trên. Chiến lược này dựa trên giả định rằng thị trường cuối cùng sẽ trở lại mức giá trung bình hoặc trung bình.

Xác định xu hướng hiện tại trên thị trường bằng cách xem vị trí của giá so với các đường Envelopes. ‘Mua’ khi giá nằm dưới đường Phong bì phía dưới và ‘Bán’ khi giá nằm trên đường Envelopes phía trên. Sử dụng mục tiêu lợi nhuận dựa trên giá trị trung bình lịch sử của tài sản hoặc sử dụng lệnh dừng lỗ theo dõi để khóa lợi nhuận khi giá quay trở lại giá trị trung bình.


Hạn chế của việc sử dụng Chỉ báo Envelopes trung bình di chuyển:

Chỉ báo Đường bao trung bình động có một số hạn chế mà các nhà giao dịch nên biết khi sử dụng nó để phân tích kỹ thuật:

 1. Tín hiệu bị trễ: Chỉ báo Envelopes dựa trên đường trung bình động, đây là chỉ báo trễ. Điều này có nghĩa là nó có thể cung cấp các tín hiệu bị trễ so với biến động giá thực tế.
 1. Tín hiệu sai: Chỉ báo Envelopes có thể tạo ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong điều kiện thị trường biến động hoặc đi ngang. Điều này có thể dẫn đến những tổn thất không cần thiết nếu nhà giao dịch hành động dựa trên những tín hiệu sai này.
 1. Khả năng áp dụng hạn chế: Chỉ báo Envelopes có thể không phù hợp với tất cả các thị trường hoặc khung thời gian. Ví dụ: nó có thể không hoạt động tốt ở các thị trường có độ biến động cao hoặc trong giao dịch ngắn hạn.
 1. Độ tin cậy vào tỷ lệ phần trăm sai lệch: Chỉ báo Envelopes dựa trên tỷ lệ phần trăm sai lệch do nhà giao dịch đặt, điều này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của tín hiệu. Điều quan trọng là sử dụng tỷ lệ phần trăm sai lệch phù hợp với thị trường và khung thời gian được phân tích.
 1. Không tốt cho việc xác định đỉnh hoặc đáy của thị trường: Chỉ báo Envelopes không hiệu quả trong việc xác định đỉnh hoặc đáy của thị trường. Nó phù hợp hơn để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.
 1. Không phù hợp để xác định các thay đổi về xu hướng: Chỉ báo Envelopes không phù hợp để xác định các thay đổi về xu hướng. Nó phù hợp hơn để xác định các xu hướng ngắn hạn.

Đảm bảo rằng các quyết định giao dịch của bạn không nên chỉ dựa trên chỉ báo Envelopes mà nên dựa trên sự kết hợp của các công cụ phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích thị trường. Hơn nữa, bạn nên liên tục theo dõi các điều kiện thị trường và điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp để duy trì lợi nhuận.


Chỉ báo Envelopes trung bình động – Câu hỏi thường gặp

Các chỉ số Envelopes là gì?

Chỉ báo Envelopes là một loại công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức tiềm năng trên thị trường, cũng như để xác nhận hướng của xu hướng. Chỉ báo này dự đoán rằng thị trường cuối cùng sẽ trở lại mức giá trung bình và bất kỳ mức giá nào duy trì ở trên hoặc dưới các đường bao trên hoặc dưới có thể cho thấy thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức.

Làm thế nào để bạn đọc một chỉ số Envelopes trung bình di chuyển?

Xác định xu hướng hiện tại bằng cách xem vị trí của giá so với các đường trên và dưới của chỉ báo. Khi giá nằm trên đường trên, nó cho biết xu hướng tăng và khi giá nằm dưới đường dưới, nó cho biết xu hướng giảm. Khi đường bao nằm giữa đường bao trên và đường bao dưới, bạn đang giao dịch với một thị trường không có xu hướng hoặc một thị trường đi ngang.

Làm thế nào để bạn sử dụng một chỉ báo Envelopes trong ngoại hối?

Chỉ báo Envelopes có thể được sử dụng trong giao dịch ngoại hối để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức tiềm năng cũng như để xác nhận hướng của xu hướng. Hãy tìm giá luôn ở trên hoặc dưới đường Envelopes trên hoặc dưới, điều này cho thấy xu hướng mạnh trên thị trường. Hãy tìm giá phá vỡ trên hoặc dưới đường Phong bì trên hoặc dưới, điều này cho thấy thị trường đang mua quá mức hoặc bán quá mức.

Làm thế nào để bạn tính toán đường bao trung bình di chuyển?

Để tính Đường bao trung bình động, hãy lấy một mức trung bình động của giá, đặt tỷ lệ phần trăm độ lệch, sau đó cộng và trừ phần trăm độ lệch khỏi đường trung bình động để tạo các đường trên và dưới. Vẽ các đường này trên biểu đồ cùng với đường trung bình động. Đảm bảo tỷ lệ phần trăm sai lệch vẫn phù hợp với nội dung và khung thời gian được phân tích.

Tỷ lệ phần trăm độ lệch tốt nhất cho chỉ báo Envelopes là gì?

Tỷ lệ phần trăm sai lệch tốt nhất để sử dụng với chỉ báo Envelopes trong giao dịch Forex sẽ khác nhau tùy thuộc vào cặp tiền tệ và khung thời gian được phân tích. Cài đặt phổ biến là 2%, nhưng điều quan trọng là phải kiểm tra các tỷ lệ phần trăm độ lệch khác nhau để xem tỷ lệ nào hoạt động tốt nhất cho phong cách giao dịch của bạn và các điều kiện thị trường cụ thể.


Register