Aximdaily
chi bao suc manh tuong doi,RSI Giáo dục Ngoại hối

Cách Sử Dụng Chỉ Báo Sức Mạnh Tương Đối (RSI) Trong Giao Dịch Ngoại Hối

Hãy tưởng tượng có một siêu năng lực có thể dự đoán tương lai của các chuyển động tiền tệ, đó chính xác là những gì mà Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) thực hiện cho các nhà giao dịch ngoại hối. Bằng cách xem xét các khoản lãi và lỗ gần đây, chỉ số RSI có thể cho biết liệu một cặp tiền tệ có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không, cho biết đây là thời điểm tốt để mua hoặc bán. Nhưng đó không phải là tất cả, RSI còn xác định độ mạnh của xu hướng và khả năng đảo ngược xu hướng, giúp các nhà giao dịch có lợi thế hơn trong giao dịch Ngoại hối. Bài viết này hướng dẫn bạn cách làm chủ giao dịch Forex bằng Chỉ báo RSI!

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Bài học quan trọng

Có một số lợi ích khi sử dụng chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong giao dịch ngoại hối, bao gồm:

1. Xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức: Chỉ số RSI so sánh mức độ của các khoản tiền điện tử gần đây với các khoản lỗi gần đây Xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức của một tài sản.

2. Xác định cường độ của xu hướng và khả năng đảo ngược: Chỉ số RSI cũng có thể được sử dụng để xác định cường độ của xu hướng và khả năng đảo ngược xu hướng. Điều này giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn về công việc tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch.

3. Cải thiện quản lý rủi ro: Sử dụng RSI để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức có thể giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro của họ tốt hơn bằng cách xác định thời điểm tham gia và thoát giao dịch.

4. Cải thiện lợi nhuận: Bằng cách sử dụng RSI để xác định các thiết lập giao dịch có xác suất cao, các nhà giao dịch có khả năng cải thiện lợi nhuận của họ theo thời gian

5. Cải thiện lợi nhuận: Bằng cách sử dụng RSI để xác định các thiết lập giao dịch có xác suất cao, các nhà giao dịch có khả năng cải thiện lợi nhuận của họ theo thời gian. 

6. Xác định phân kỳ: Các nhà giao dịch có thể sử dụng RSI để xác định phân kỳ giữa hành động giá và chuyển động của RSI, đây có thể là tín hiệu sớm của sự đảo ngược xu hướng. 

Cần lưu ý rằng chỉ báo RSI không phải là một chỉ báo độc lập, điều quan trọng là sử dụng nó cùng với các công cụ phân tích cơ bản và kỹ thuật khác để đưa ra các quyết định giao dịch đúng đắn.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ số kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh của hành động giá chứng khoán. Nó so sánh mức độ của các khoản lãi gần đây với các khoản lỗ gần đây nhằm xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức của một tài sản. Chỉ báo RSI được sử dụng rộng rãi trong thị trường ngoại hối, chứng khoán và các thị trường tài chính khác để giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định về việc tham gia và thoát khỏi giao dịch.

Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) được giới thiệu vào năm 1978 bởi Welles Wilder trong cuốn sách “Khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật” của ông. Nói chung, các chỉ báo dao động RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100 trong khoảng thời gian 14 ngày. Giá trị dưới 30 cho biết điều kiện thị trường bán quá mức, trong khi giá trị trên 70 cho biết điều kiện thị trường mua quá mức. Nó thường được các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng để xác định các biến động giá ngắn hạn đến trung hạn trong một thị trường và các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Nhìn chung, chỉ báo RSI là một công cụ có giá trị để các nhà giao dịch sử dụng trong quá trình ra quyết định của họ, cung cấp cho họ thông tin chính về hành động giá của tài sản và các cơ hội mua hoặc bán tiềm năng. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng nó cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường xu hướng, đường trung bình động, mức hỗ trợ và kháng cự để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.


Cách tính Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ báo RSI được tính bằng cách lấy mức tăng trung bình trong một khoảng thời gian nhất định và chia cho mức lỗ trung bình trong cùng khoảng thời gian đó. Số kết quả sau đó được chia tỷ lệ từ 0 đến 100.

RSI được tính bằng cách lập chỉ mục chỉ báo thành 100, như thể hiện trong ví dụ về công thức RSI sau:

RSI = 100 - (100 /1 + RS)

là,

RS = (Lãi trung bình / Lỗ trung bình)

Để tính chỉ số RSI, trước tiên bạn cần xác định mức lãi và lỗ trung bình trong một số khoảng thời gian cụ thể (thường là 14 khoảng thời gian). Đây là cách thực hiện:

 1. Xác định số khoảng thời gian bạn muốn sử dụng để tính toán RSI. Thường sử dụng 14 tiết.
 1. Tìm giá đóng cửa mỗi kỳ.
 1. Đối với mỗi khoảng thời gian, hãy tính chênh lệch giữa giá đóng cửa hiện tại và giá đóng cửa trước đó. Nếu chênh lệch dương, đó là lãi, nếu âm, đó là lỗ.
 1. Tổng hợp tất cả các khoản lãi và lỗ trong số khoảng thời gian đã chọn.
 1. Chia tổng số tiền lãi cho số kỳ để có được mức tăng trung bình.
 1. Chia tổng số lỗ cho số kỳ để có được mức lỗ trung bình.
 1. Sử dụng công thức để tính chỉ báo RSI: RSI = 100 – (100 / (1 + (Lãi trung bình / Lỗ trung bình)))

Giá trị kết quả sẽ là một số từ 0 đến 100, đại diện cho độ mạnh tương đối của bảo mật trong số khoảng thời gian đã chọn. Giá trị trên 70 được coi là mua quá mức, trong khi giá trị dưới 30 được coi là bán quá mức. RSI là một chỉ báo trễ, điều quan trọng là sử dụng nó với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

Ví dụ về cách tính RSI cho một cặp ngoại hối:

Dưới đây là ví dụ về cách tính Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho một cặp tiền tệ ngoại hối sử dụng 14 kỳ:

 1. Xác định số khoảng thời gian bạn muốn sử dụng để tính toán RSI. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng 14 dấu chấm.
 1. Tìm giá đóng cửa cho từng khoảng thời gian của cặp tiền tệ mà bạn quan tâm. Giả sử giá đóng cửa cho 14 khoảng thời gian trước đó như sau: Giai đoạn 1: 1.2000, Giai đoạn 2: 1.2010, Giai đoạn 3: 1.2050, Giai đoạn 4: 1.2040 , Kỳ 5: 1.2030, Kỳ 6: 1.2040, Kỳ 7: 1.2070, Kỳ 8: 1.2090, Kỳ 9: 1.2100, Kỳ 10: 1.2080, Kỳ 11: 1.2060, Kỳ 12: 1.2050, Kỳ 13: 1.2040, và Kỳ 14: 1.2030.
 1. Đối với mỗi khoảng thời gian, hãy tính chênh lệch giữa giá đóng cửa hiện tại và giá đóng cửa trước đó. Nếu chênh lệch dương, đó là lãi, nếu âm, đó là lỗ. Sử dụng giá đóng cửa ở trên, lãi và lỗ trong 14 giai đoạn sẽ là: 0,0010, 0,0040, -0,0010, -0,0010, -0,0010, 0,0010, 0,0020, 0,0020, -0,0020, -0,0020, -0,0020, -0,0010, -0,0010
 1. Tổng hợp tất cả các khoản lãi và lỗ trong 14 kỳ: (0,0010) +(0,0040) +(-0,0010) +(-0,0010) +(-0,0010) +(0,0010) +(0,0020) +(0,0020) +(-0,0020 ) +(-0,0020) +(-0,0020) +(-0,0010) +(-0,0010) = 0,0030
 1. Chia tổng số tiền lãi cho số kỳ để có được mức tăng trung bình: 0,0030/14 = 0,0002
 1. Chia tổng số lỗ cho số kỳ để có mức lỗ trung bình: 0 / 14 = 0
 1. Sử dụng công thức để tính chỉ báo RSI: RSI = 100 – (100 / (1 + (Lãi trung bình / Lỗ trung bình))) RSI = 100 – (100 / (1 + (0,0002 / 0))) = 100

Giá trị RSI kết quả là 100, Đây là trường hợp đặc biệt của phép tính RSI, vì RSI sẽ là 100 nếu Mức lỗ trung bình bằng 0, có nghĩa là cặp tiền tệ đang trong xu hướng tăng không có chuyển động tiêu cực trong khoảng thời gian đã chọn.

Điều quan trọng cần lưu ý rằng đây chỉ là một ví dụ và chỉ số RSI có thể được tính cho bất kỳ cặp tiền tệ nào bằng cách sử dụng bất kỳ số khoảng thời gian nào. Các nhà giao dịch nên sử dụng chỉ báo RSI kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý.

Làm cách nào để đặt và điều chỉnh chỉ báo RSI của tôi trong biểu đồ giao dịch?

Nhà giao dịch ngoại hối có thể thiết lập Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) theo hai cách khác nhau.

 • Nếu bạn đang giao dịch ngoại hối với Nền tảng MetaTrader (MT4), chỉ cần nhấp vào tab ‘Danh sách chỉ báo’ ở bảng phía trên của thiết bị đầu cuối và nhấp vào ‘Bộ dao động’ – ‘Chỉ số sức mạnh tương đối’.
How to Use Relative Strength Index (RSI) Indicator in Forex Trading
 • Bạn cũng có thể chọn ‘Chèn’ – ‘Chỉ báo’ – ‘Chỉ báo dao động’ – ‘Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)’ và chỉ cần kéo và thả chỉ báo vào cửa sổ biểu đồ chính trên biểu đồ giao dịch của bạn.
How to Use Relative Strength Index (RSI) Indicator in Forex Trading

Trước khi cài đặt chỉ báo trong biểu đồ, một cửa sổ cấu hình thiết bị sẽ xuất hiện. Bạn có thể định cấu hình các tham số của chỉ báo trong cửa sổ này. Nó xác định số lượng giá trị được tính đến khi vẽ đường chỉ báo chính. Điều quan trọng cần nhớ là khoảng thời gian càng ngắn thì biểu đồ của chỉ báo càng dốc. Trong hầu hết các trường hợp, cài đặt mặc định là 14 và cài đặt này được coi là tối ưu.

Cài đặt kiểu, chẳng hạn như màu sắc và độ dày của đường, cũng có thể được điều chỉnh. Bạn có thể chuyển các mức từ 30 và 70 sang 20 và 80 bằng cách sử dụng một tab khác của cửa sổ cấu hình. Ngoài ra, bạn có thể thêm các cấp độ mới dựa trên phong cách hoặc chiến lược giao dịch của mình.


Chiến lược giao dịch chỉ báo RSI

Chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hiện là thứ bắt buộc phải có đối với các nhà giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, người ta phải học cách sử dụng chỉ báo RSI một cách chính xác. Sau đây là một số ví dụ về cài đặt chỉ báo RSI có thể được áp dụng cho các chiến lược giao dịch khác nhau:

1. Sử dụng tín hiệu RSI để mở các vị thế ngoại hối mới 

Tín hiệu chính được tạo bởi bộ dao động Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một dấu hiệu cho thấy phạm vi giá quá mua và quá bán dựa trên các giá trị của dữ liệu được thu thập theo thời gian. Mặc dù RSI thường được sử dụng làm bộ lọc trong một hệ thống sử dụng chỉ báo xu hướng làm chỉ báo chính, nhưng bản thân các tín hiệu chỉ báo RSI cũng có thể được sử dụng làm chỉ báo giao dịch.

How to Use Relative Strength Index (RSI) Indicator in Forex Trading

Các tín hiệu RSI cho các vị trí mở như sau:

 • Khi đường của chỉ báo vượt qua mức 70 từ trên xuống, đã đến lúc mở một vị thế bán (Bán).
 • Khi đường của chỉ báo vượt qua mức 30 từ bên dưới, đã đến lúc mở một vị thế mua (Mua).

Trong mọi trường hợp, cần đợi tín hiệu sau để xác nhận xu hướng đảo ngược khi đường của chỉ báo vượt qua mức 70 hoặc 30.

Tín hiệu RSI cho các vị thế đóng như sau:

Một giao dịch có thể bị đóng trong một số điều kiện, bao gồm:

 • Bạn nên đặt Cắt lỗ ở điểm cực trị cục bộ và Chốt lãi ở giá trị lớn hơn 2-3 lần so với điểm cực trị cục bộ.
 • Tận dụng tín hiệu của chỉ báo ngược lại để thoát ra.
 • Đặt mức Cắt lỗ và Chốt lãi ở các mức quan trọng hoặc mức Fibonacci gần nhất (Mức Chốt lãi không được thấp hơn mức Cắt lỗ, nếu không bạn nên tránh mở giao dịch).
Vì tín hiệu RSI được thiết kế để sử dụng làm bộ lọc, không phải là công cụ chính, nên chỉ giao dịch với tín hiệu RSI có thể không phải là cách tiếp cận tốt nhất. Sẽ hiệu quả hơn khi sử dụng chỉ báo xu hướng hoặc ít nhất là chú ý đến các tín hiệu Hành động giá khi phát triển chiến lược giao dịch kỹ thuật.

2. Phân kỳ hai giai đoạn RSI

Chỉ báo RSI 2 kỳ được phổ biến bởi Larry Connors là một chỉ báo mạnh mẽ để xác định các giao dịch đảo chiều trung bình. Trong một số trường hợp, chiến lược này còn được gọi là chiến lược RSI 14.

How to Use Relative Strength Index (RSI) Indicator in Forex Trading
 • Kiểm tra sự giao nhau giữa chỉ báo RSI 5 kỳ ngắn (RSI 5) và chỉ số RSI 14 kỳ dài hơn (RSI 14). Khi sử dụng chiến lược giao dịch RSI 14, thị trường đôi khi thay đổi hướng mà không đạt đến mức quá bán hoặc quá mua. Nó có thể cho thấy những dấu hiệu sớm của sự đảo ngược vì chỉ số RSI trong khoảng thời gian ngắn hơn phản ứng mạnh hơn với những thay đổi giá gần đây. Chỉ số RSI 5 vượt qua chỉ số RSI 14 có nghĩa là giá gần đây đang tăng.
 • Tín hiệu mua được tạo ra khi chu kỳ 5 (màu xanh) bị bán quá mức (dưới 30). Trong một thị trường đang suy giảm, chỉ số RSI 5 cắt xuống dưới chỉ số RSI 14 và trở nên thấp hơn nó. Điều này cho thấy một tín hiệu bán. Điểm giao cắt 5 vs 14 xảy ra khi khoảng thời gian 5 (màu xanh) bị mua quá mức (trên 80).
Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có nhiều khả năng kết hợp chiến lược giao dịch RSI với các điểm xoay để cải thiện hiệu suất giao dịch của họ.

3. Sức mạnh dự đoán của các đường xu hướng RSI

Đường xu hướng là một công cụ thiết yếu trong kho vũ khí của nhà giao dịch ngoại hối. Chỉ báo RSI cũng có thể được sử dụng để phân tích đường xu hướng, trong đó các đường xu hướng được vẽ trên biểu đồ RSI để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

How to Use Relative Strength Index (RSI) Indicator in Forex Trading

Để vẽ một đường xu hướng đi lên, hai hoặc nhiều mức thấp được nối với nhau và đường này được dự báo trong tương lai trong khi chỉ báo RSI đang tăng. Đồng thời, một đường xu hướng giảm được vẽ bằng cách kết nối hai hoặc nhiều mức cao và dự đoán đường này trong tương lai khi chỉ báo RSI đang giảm. Khi đường xu hướng RSI bị phá vỡ, giá có thể đảo ngược hoặc tiếp tục. Bất cứ khi nào giá tài sản vượt qua đường xu hướng giảm, điều này báo hiệu sự đảo ngược xu hướng giảm trên thị trường hoặc tiếp tục xu hướng tăng.

Đường xu hướng RSI thường phá vỡ trước đường xu hướng của biểu đồ giá, cung cấp cảnh báo sớm và cơ hội giao dịch.

4. RSI Phân kỳ cổ điển 

Phân kỳ giảm giá của RSI được hình thành khi giá hình thành đỉnh cao hơn trong khi chỉ số RSI giảm, tạo thành đỉnh thấp hơn. Phân kỳ RSI thường xảy ra ở đỉnh của một thị trường tăng giá và mô hình này được gọi là mô hình đảo chiều. Khi phân kỳ RSI được hình thành, các nhà giao dịch kỳ vọng xu hướng sẽ quay trở lại. Một số nến xuất hiện trước khi xu hướng tăng đảo ngược hướng và phá vỡ dưới đường hỗ trợ của nó, cho thấy sự đảo chiều phía trước.

How to Use Relative Strength Index (RSI) Indicator in Forex Trading

Ngược lại, sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi chỉ báo RSI hiển thị đáy cao hơn và giá hiển thị đáy thấp hơn. Có nguy cơ hướng xu hướng thay đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng tại thời điểm này. Phân kỳ RSI được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật Forex. Giao dịch phân kỳ RSI trên các khung thời gian cao hơn (H4, Hàng ngày) có thể được một số nhà giao dịch ưa thích. Phương pháp này có thể giúp các nhà giao dịch đạt được nhiều tín hiệu mua và bán khác nhau bằng cách sử dụng chỉ báo RSI.


Kết hợp chỉ báo tốt nhất cho chỉ báo RSI

Có nhiều chỉ số có thể được sử dụng kết hợp với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để nâng cao hiệu quả của nó. Một số lựa chọn phổ biến được liệt kê dưới đây.

1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và MACD 

Có thể sử dụng đường trung bình động để làm phẳng chỉ số RSI, giúp việc xác định xu hướng và tạo tín hiệu giao dịch trở nên dễ dàng hơn.

Chỉ số MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ) đã trở nên rất phổ biến do tính đơn giản, dễ áp dụng và hấp dẫn về đồ họa của nó. MACD đo lường sự tăng tốc hoặc giảm tốc của các xu hướng giá và được sử dụng để xác định khi nào chúng đang tăng tốc hoặc giảm tốc. Do sử dụng các đường trung bình động, MACD chủ yếu là một chỉ báo trễ và có thể được sử dụng để xác định các tín hiệu giao dịch được tạo bởi RSI, một chỉ báo hàng đầu.

Ví dụ: khi chỉ số RSI vượt quá 70, nghĩa là các điều kiện mua quá mức trên thị trường, bạn có thể bắt đầu một vị thế bán khi chuỗi MACD chuyển từ dương sang âm (giao cắt bên dưới đường trung tâm 0).

2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Dải bollinger

Dải bollinger là một chỉ báo biến động có thể được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Chúng cũng có thể được sử dụng để xác nhận tín hiệu RSI.

Bollinger Bands determine volatility by squeezing during low volatility and diverging during high volatility. Markets are usually in a period of consolidation followed by massive breakouts, so any Bollinger Bands squeeze is critical. When RSI overbought or oversold failure swings occur, a breakout signal is delivered. For example, when the RSI line rises above 70 and then falls below 70, it is considered a bearish signal. Whenever the prices reach the lower Bollinger band, it would be a good time to open a sell position. 

3. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên

Khi nói đến việc nâng cao hiệu quả giao dịch, Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là hiệu quả nhất. Bằng cách phân tích đồng thời hai khung thời gian, chiến lược giao dịch này bù đắp cho việc không có các chỉ báo xu hướng. Do đó, các giao dịch sẽ chỉ được mở khi cả hai bộ dao động đưa ra cùng một tín hiệu ở các khung thời gian khác nhau, do đó lọc tín hiệu của nhau.

Khung thời gian H4 và M15 được khuyến nghị cho chiến lược này. H4 sẽ có cài đặt mặc định cho chỉ báo RSI. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chỉ đặt nó ở mức 50 thay vì 30 và 70. Stochastic sẽ được đặt theo mặc định trong M15.

Sau đây là các điều kiện sẽ kích hoạt một vị thế bán (Bán):

 • Đường RSI trong H4 đang cắt dưới mức 50.
 • Trong М15, các đường Stochastic đi vào vùng quá mua và đi xuống.

Trường hợp ngược lại sẽ dẫn đến các vị thế mua (Mua). Chốt lãi và Cắt lỗ được cố định ở khoảng cách 80 và 20 điểm so với giá mở cửa. Giao dịch với tỷ lệ như vậy cho phép kỳ vọng thống kê tích cực trong dài hạn. Khi mở các vị thế trong hệ thống giao dịch này, bạn nên kiểm tra lịch kinh tế vì việc phát hành các tin tức quan trọng có thể tác động đáng kể đến biến động giá và phân tích kỹ thuật sẽ không phù hợp vào thời điểm này.

4. Chỉ báo Sức mạnh Tương đối (RSI) và Chỉ báo Fibonacci

Sử dụng chỉ báo RSI để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Như đã đề cập trước đó, chỉ số RSI là một chỉ báo động lượng so sánh mức độ của các khoản tăng gần đây với các khoản lỗ gần đây. Nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100, với các giá trị trên 70 cho biết các điều kiện mua quá mức và các giá trị dưới 30 cho biết các điều kiện bán quá mức.

Sử dụng các mức Fibonacci thoái lui để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính trên thị trường. Fibonacci thoái lui là một công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng các đường nằm ngang để chỉ ra các khu vực mà giá có khả năng gặp hỗ trợ hoặc kháng cự. Các mức này được tính toán dựa trên tỷ lệ Fibonacci, bắt nguồn từ dãy Fibonacci.

Khi chỉ báo RSI chỉ ra các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức và giá tiến đến mức Fibonacci thoái lui quan trọng, các nhà giao dịch có thể tham gia giao dịch theo hướng của xu hướng. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các lệnh cắt lỗ để giảm thiểu các khoản lỗ tiềm ẩn và các lệnh chốt lời để đảm bảo lợi nhuận. Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các mức mở rộng Fibonacci để xác định các mục tiêu lợi nhuận tiềm năng bên cạnh các mức thoái lui.

5. Chiến lược nâng cao: RSI + Stochastic + МА 

Một chiến lược nâng cao kết hợp việc sử dụng Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ báo dao động ngẫu nhiên và Đường trung bình động có thể là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà giao dịch.

Đây là cách chiến lược hoạt động:

1. Sử dụng chỉ số RSI để xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Chỉ báo RSI là một chỉ báo động lượng so sánh mức độ của các khoản tăng gần đây với các khoản lỗ gần đây.

2. Sử dụng Chỉ báo dao động ngẫu nhiên để xác nhận các điều kiện mua quá mức và bán quá mức được chỉ báo RSI xác định. Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

3. Sử dụng Đường trung bình động để xác định xu hướng của thị trường. Đường trung bình động là một chỉ báo kỹ thuật tính toán giá trung bình của chứng khoán trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó có thể được sử dụng để xác định hướng của xu hướng và tạo tín hiệu giao dịch.

4. Khi chỉ báo RSI và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên cho biết tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức và đường trung bình động xác nhận xu hướng, nhà giao dịch có thể tham gia giao dịch theo hướng của xu hướng.

5. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các lệnh cắt lỗ để giảm thiểu các khoản lỗ tiềm ẩn và các lệnh chốt lãi để đảm bảo lợi nhuận.

Chiến lược này phù hợp nhất để giao dịch trên các khung thời gian H1, H4 và D1.

Để bắt đầu, biểu đồ cần được thiết lập với các chỉ báo sau:

 • Đường trung bình động có chu kỳ 10.
 • Cài đặt chỉ báo RSI tiêu chuẩn (mức 70 & 30).
 • Cài đặt bộ dao động Stochastic tiêu chuẩn (mức 80 & 20).

Trong chiến lược này, các vị thế mua được mở khi các tín hiệu sau được tạo:

 • Giá đang vượt qua đường MA từ bên dưới.
 • Stochastic và RSI thoát khỏi vùng quá bán.

Điều quan trọng là phải nhận được cả ba tín hiệu trong ba ngọn nến, nếu không, giá trị của chúng sẽ bị mất.

Bạn nên mở các vị thế bán khống (Bán) trong trường hợp ngược lại. RSI nên được vượt qua vùng đối diện trước khi thoát khỏi một giao dịch mở. Có thể mở một vị trí ngược lại đồng thời với việc đóng vị trí trước đó, cho phép các tín hiệu khác theo cùng một mẫu.

Cách sử dụng chỉ báo RSI cho giao dịch trong ngày

Các nhà giao dịch trong ngày thường được hưởng lợi từ việc sử dụng chỉ báo RSI trong các chiến lược giao dịch trong ngày của họ. Hầu hết các nhà giao dịch, đặc biệt là các nhà giao dịch xoay vòng, sẽ thấy cài đặt mặc định là 14 giai đoạn là thỏa đáng.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch trong ngày sử dụng chỉ báo RSI theo cách khác khi giao dịch trong ngày. Vì cài đặt 14 không tạo tín hiệu giao dịch thường xuyên cho họ nên họ tránh sử dụng nó. Thay vào đó, để tăng độ nhạy của bộ dao động, một số nhà giao dịch hạ thấp khung thời gian của họ hoặc đặt khoảng thời gian RSI thành giá trị thấp hơn. Bằng cách hạ thấp khung thời gian của họ, các nhà giao dịch có thể giải quyết vấn đề này. Những người khác hạ thấp cài đặt khoảng thời gian RSI để làm cho bộ dao động nhạy cảm hơn.

Nhìn chung:

 • Các nhà giao dịch tham gia giao dịch trong ngày ngắn hạn (giao dịch trong ngày) thường sử dụng cài đặt thấp hơn với các khoảng thời gian từ 9 đến 11.
 • Cài đặt khoảng thời gian mặc định là 14 thường được các nhà giao dịch xoay vòng trung hạn sử dụng.
 • Khoảng thời gian dài hơn, từ 20 đến 30, thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế trong thời gian dài.

Các nhà giao dịch cũng thường sử dụng các mức mua quá mức và bán quá mức tùy chỉnh trên chỉ số RSI khi giao dịch trong ngày, chẳng hạn như 80 và 20, hoặc thậm chí 90 và 10. Các mức này mạnh hơn mức 70 và 30 truyền thống và cho phép các nhà giao dịch tham gia giao dịch sớm hơn theo xu hướng . Tùy thuộc vào chiến lược của mình, bạn có thể chọn cài đặt nào sẽ sử dụng với Chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Cần lưu ý rằng việc kiểm tra và kiểm tra lại bất kỳ chiến lược nào bằng cách sử dụng chỉ báo RSI và các cài đặt cụ thể trước khi áp dụng chúng vào các giao dịch thực cũng rất quan trọng. Tài khoản demo ngoại hối có thể là một nơi hoàn hảo để thử nghiệm!


Cách sử dụng các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật forex

 1. Xác định các chỉ báo phù hợp nhất với chiến lược giao dịch của bạn: Có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật dành cho các nhà giao dịch, từ các đường trung bình động và RSI đến các mức Fibonacci thoái lui và các đám mây Ichimoku. Mỗi chỉ số đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng và phù hợp với một số loại phân tích nhất định hơn các loại khác. Điều quan trọng là xác định các chỉ báo phù hợp nhất với chiến lược giao dịch của bạn và cảm thấy thoải mái khi sử dụng chúng.
 2. Chọn khung thời gian: Các chỉ báo kỹ thuật khác nhau hoạt động tốt hơn trên các khung thời gian khác nhau, vì vậy điều quan trọng là phải xác định khung thời gian nào bạn muốn sử dụng cho phân tích của mình. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể chọn các chỉ báo ngắn hạn như đường trung bình động hoặc chỉ báo dao động, trong khi các nhà giao dịch dài hạn có thể chọn các chỉ báo dài hạn hơn như Fibonacci thoái lui hoặc đám mây Ichimoku.
 3. Phân tích dữ liệu: Sau khi bạn đã xác định nên sử dụng chỉ báo nào và khung thời gian nào để sử dụng chúng, đã đến lúc phân tích dữ liệu. Tìm kiếm các mô hình và xu hướng mới nổi trên thị trường, cũng như sự khác biệt giữa các chỉ số khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn xác định các điểm vào lệnh và đặt mức dừng lỗ hoặc mục tiêu lợi nhuận.
 4. Thực hiện giao dịch: Khi bạn đã xác định được một thiết lập tiềm năng trên thị trường, đã đến lúc thực hiện giao dịch của bạn. Đảm bảo tuân theo kế hoạch quản lý rủi ro của bạn và tham gia giao dịch với sự hiểu biết rõ ràng về kết quả mong đợi của bạn.

Bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về thị trường ngoại hối và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn nhằm tối đa hóa lợi nhuận đồng thời giảm thiểu rủi ro. Điều quan trọng cần nhớ là không có chỉ báo nào là hoàn hảo, vì vậy việc kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau để tạo ra một bức tranh chính xác hơn về thị trường là điều cần thiết. Với sự kết hợp đúng đắn giữa các chỉ báo và kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng, các nhà giao dịch có thể tăng cơ hội thành công trên thị trường ngoại hối.


Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Câu hỏi thường gặp

Chỉ báo RSI là gì?

RSI là một chỉ báo động lượng so sánh mức độ của các khoản lãi gần đây với các khoản lỗ gần đây nhằm xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức của một tài sản. Nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100, với các giá trị trên 70 cho biết các điều kiện mua quá mức và các giá trị dưới 30 cho biết các điều kiện bán quá mức.

RSI được tính như thế nào?

Chỉ số RSI được tính toán bằng cách sử dụng một công thức toán học đơn giản so sánh các khoản lãi và lỗ trung bình trong một khoảng thời gian xác định. Công thức là RSI = 100 – (100 / (1 + (lãi trung bình / lỗ trung bình))). Để tính chỉ số RSI, trước tiên bạn cần tính mức lãi trung bình và mức lỗ trung bình trong khoảng thời gian đã chỉ định (thường là 14 ngày).

Các cài đặt điển hình cho RSI là gì?

Chỉ số RSI thường được tính bằng khoảng thời gian 14 ngày, nhưng nó cũng có thể được tính bằng các khoảng thời gian khác như 9 ngày hoặc 25 ngày. Mức mua quá mức và bán quá mức thường được đặt tương ứng là 70 và 30. Các giá trị trên 70 được coi là quá mua, trong khi các giá trị dưới 30 được coi là quá bán. Các mức này có thể được điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường, nhưng 70 và 30 thường được sử dụng.

Các tín hiệu do RSI tạo ra là gì?

Chỉ báo RSI tạo tín hiệu dựa trên các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Giá trị trên 70 được coi là mua quá mức, trong khi giá trị dưới 30 được coi là bán quá mức. Thương nhân có thể mua khi chỉ số RSI giảm xuống dưới 30 và sau đó tăng lên trên nó và bán khi chỉ số RSI tăng trên 70 và sau đó giảm xuống dưới nó.

Làm cách nào để sử dụng RSI kết hợp với các chỉ báo khác?

Chỉ báo RSI có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác như đường trung bình động, chỉ báo dao động ngẫu nhiên, mức thoái lui Fibonacci, v.v. để xác nhận tín hiệu và giúp xác định xu hướng cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự chính.

Sự khác biệt giữa RSI và Stochastic Oscillator là gì?

Chỉ báo RSI so sánh mức độ tăng gần đây với mức giảm gần đây, trong khi Chỉ báo dao động ngẫu nhiên so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Cả hai chỉ báo đều được sử dụng để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường, nhưng các tín hiệu do các chỉ báo này tạo ra có thể khác nhau.

Register