Aximdaily
The Federal Reserve

Cục Dự trữ Liên bang là gì? Cách Fed kiểm soát giá trị USD

Cục Dự trữ Liên bang là gì?

Cục Dự trữ Liên bang, Fed, là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ. Fed củng cố sự ổn định của hệ thống tài chính, thiết lập chính sách tiền tệ và giám sát các ngân hàng trên toàn quốc. Các trách nhiệm khác bao gồm ổn định thị trường tài chính, điều tiết hệ thống ngân hàng và thực hiện các dịch vụ tài chính cho chính phủ. Hệ thống dự trữ liên bang định hình hệ thống tài chính bằng cách ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh tài chính của nền kinh tế.

Cục Dự trữ Liên bang hoạt động nhằm thúc đẩy sự lành mạnh của nền kinh tế Hoa Kỳ và sự ổn định của hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Ngân hàng trung ương là cơ quan đặc quyền phát hành tiền tệ, hoạt động như ngân hàng của chính phủ, quản lý dự trữ hối đoái, điều tiết hệ thống tín dụng, giám sát các ngân hàng thương mại và đóng vai trò là người cho vay cuối cùng.

Fed được coi là tổ chức tài chính có ảnh hưởng và quyền lực nhất trên toàn thế giới.

Giải thích về Hệ thống Dự trữ Liên bang

Fed được thành lập cách đây hơn một thế kỷ, sau khi Quốc hội thông qua Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính năm 1907. Ban đầu, Quốc hội thiết kế Fed như một cơ sở thành lập các ngân hàng Dự trữ Liên bang và giám sát hiệu quả ngân hàng. hệ thống tại Hoa Kỳ.

Trong những năm qua, quyền hạn của Fed đã mở rộng để giám sát và kiểm soát tất cả các khía cạnh tài chính. Hiện tại, Fed thực hiện chính sách tiền tệ nhằm duy trì ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm bằng cách sử dụng các công cụ tiền tệ. Ngoài việc giám sát hệ thống ngân hàng.

Fed thực hiện năm chức năng chính để thúc đẩy hoạt động hiệu quả của nền kinh tế Hoa Kỳ và lợi ích công cộng.

  1. Fed thực hiện chính sách tiền tệ để đạt được việc làm tối đa, ổn định giá cả và lãi suất dài hạn vừa phải trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Thúc đẩy sự ổn định của hệ thống tài chính và hành động để giảm thiểu và ngăn chặn rủi ro hệ thống thông qua giám sát và tham gia tích cực.
  2. Thúc đẩy sự ổn định của hệ thống tài chính và hành động để giảm thiểu và ngăn chặn rủi ro hệ thống thông qua giám sát và tham gia tích cực.
  3. Duy trì sự an toàn và lành mạnh của các tổ chức tài chính cá nhân trong khi giám sát tác động của chúng đối với hệ thống tài chính.
  4. Nâng cao tính hiệu quả và an toàn của hệ thống thanh toán thông qua các dịch vụ cho ngành ngân hàng và chính phủ Hoa Kỳ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và thanh toán bằng đô la Mỹ.

Cấu trúc của Hệ thống Dự trữ Liên bang

What is The Federal Reserve?
Source: Federal Reserve

Có ba thực thể chính hình thành Hệ thống Dự trữ Liên bang: Hội đồng Thống đốc, Ngân hàng Dự trữ Liên bang và Ủy ban Thị trường Mở Liên bang. Tất cả các tổ chức làm việc cùng nhau để thúc đẩy sự lành mạnh của nền kinh tế và sự ổn định của hệ thống tài chính.

Theo Hệ thống Dự trữ Liên bang, Hoa Kỳ được chia về mặt địa lý thành mười hai quận dựa trên các cân nhắc về kinh tế. Mỗi quận hoạt động độc lập nhưng tất cả đều nằm dưới sự giám sát của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC)

FOMC là cơ quan của Hệ thống Dự trữ Liên bang, thiết lập chính sách tiền tệ quốc gia bằng cách chỉ đạo các hoạt động thị trường mở (OMO). Ủy ban FOMC bao gồm mười hai thành viên bỏ phiếu. Ủy ban quyết định lập trường thích hợp của chính sách tiền tệ để đạt được các nhiệm vụ chính sách là ổn định giá cả và việc làm tối đa. Ủy ban FOMC di chuyển tỷ lệ quỹ liên bang để đạt được các nhiệm vụ chính sách. Ủy ban thường họp tám lần mỗi năm và vào những thời điểm khác khi cần thiết.

Lịch họp FOMC 2022

Tháng 125-26
Tháng 315-16*
Tháng 53-4
Tháng 614-15*
Tháng 726-27
Tháng 920-21*
Tháng 111-2
Tháng 1213-14*

Lãi suất và nhiệm vụ chính sách

Ngân hàng trung ương áp dụng một chính sách mở rộng bao gồm giảm lãi suất để làm cho việc đi vay trở nên rẻ hơn. Điều này cho phép các cá nhân và doanh nghiệp vay và chi tiêu nhiều hơn. Điều đó thường xảy ra trong thời kỳ nền kinh tế tăng trưởng chậm lại. Với nhu cầu cao hơn, việc làm tăng lên, thất nghiệp giảm và giá cả tăng. Đó là khi chính sách chuyển sang giai đoạn điều chỉnh bằng cách tăng lãi suất.

Lãi suất tăng thường được coi là cú hãm phanh của nền kinh tế. Nó giúp làm chậm nền kinh tế và giữ cho nó không quá nóng. Tỷ lệ cao hơn làm cho chi phí đi vay và chi tiêu cao hơn, do đó các doanh nghiệp và người tiêu dùng vay ít hơn và làm chậm lại nền kinh tế.

Để đối phó với đại dịch COVID-19, Fed đã hạ lãi suất hai lần xuống mức gần 0 hiện tại để giảm bớt tác động đến việc làm và nền kinh tế.

Giao dịch theo các quyết định của Fed như thế nào?

Fed được biết là phụ thuộc vào dữ liệu. Nó có nghĩa là đường lối chính sách có thể điều chỉnh dựa trên hoạt động kinh tế, đạt được các nhiệm vụ chính sách và các điều kiện tài chính. Các dự báo ngắn hạn có xu hướng có giá trị hơn đối với các nhà đầu tư, vì các quan điểm dài hạn dễ bị thay đổi hơn.

Fed là một tổ chức độc lập có thẩm quyền rộng rãi đối với các điều kiện tài chính và tiền tệ. Tính độc lập của nó là rất quan trọng và đảm bảo việc thiết lập các chính sách và quyết định phù hợp để đạt được các mục tiêu kinh tế dài hạn, chỉ phụ thuộc vào tình hình và các chỉ số kinh tế.

Những thay đổi về lãi suất tác động trực tiếp đến Đô la Mỹ. Thông thường, dự định tăng lãi suất hoặc duy trì mức trung lập là tốt cho tiền tệ. Ngược lại khi ngân hàng trung ương có ý định cắt giảm lãi suất hoặc duy trì mức cao. Các nhà đầu tư bị thu hút bởi lợi suất cao hơn. Khi lãi suất tăng, các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng chuyển từ các khoản đầu tư bằng nội tệ sang các khoản đầu tư bằng USD hỗ trợ giá trị của đồng đô la Mỹ.

Xem thêm: Hawkish và Dovish: Lập trường của các ngân hàng trung ương ảnh hưởng đến giao dịch của bạn

Tôi có thể dự báo theo các quyết định của Fed không? Có, Fed giữ liên lạc rất minh bạch với công chúng về đường lối chính sách của họ. Biểu đồ chấm là một trong những công cụ truyền thông có ảnh hưởng nhất được FOMC sử dụng. Biết thêm về cách diễn giải biểu đồ dot plot và dự báo những thay đổi trong lãi suất.

Các quyết định chính sách tiền tệ không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế, mà còn ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Các chính sách của Fed cũng ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nhiều quốc gia khác. 


Các quyết định của Fed về thương mại

Mở tài khoản ngoại hối ngay và giao dịch theo các quyết định chính sách của Fed. Trải nghiệm các điều kiện giao dịch đáng tin cậy nhất và tài khoản đòn bẩy vô hạn với một trong những nhà môi giới tốt nhất trên thị trường tài chính.

AximTrade là nhà cung cấp dịch vụ môi giới từng đoạt giải thưởng và là đối tác chính của Porsche Carrera Cup Châu Á. Công ty cung cấp công nghệ hàng đầu, điều kiện đòn bẩy cạnh tranh, mức chênh lệch thấp nhất và sự đa dạng của các loại tài khoản và vốn đầu tư. Xem thêm về các Đánh giá AximTrade để tìm hiểu về các điều kiện giao dịch và các quy định của công ty.


Register