Aximdaily
base currency forex

Thuật ngữ giao dịch: Giải thích về đồng tiền cơ sở và đồng tiền định giá

Đồng tiền định giá về cơ bản là đồng tiền thứ hai được liệt kê trong một cặp tiền tệ và được sử dụng để xác định giá trị của đồng tiền cơ sở.

Cặp tiền tệ là gì?

Một cặp tiền tệ đo lường giá trị của một loại tiền tệ này so với một loại tiền tệ khác. Tiền tệ được định nghĩa là Đồng tiền cơ sở và đồng tiền định giá thứ cấp.

Đồng tiền cơ sở là gì?

Đồng tiền cơ sở là tiền tệ đầu tiên trong một cặp tiền tệ. Còn được gọi là tiền tệ giao dịch.

Đồng tiền định giá là gì?

Còn được gọi là đồng tiền đối ứng, hoặc đồng tiền thứ cấp, Đồng tiền định giá là loại tiền tệ đang được sử dụng để thanh toán cho giao dịch.

Khi giao dịch một cặp ngoại hối, giá hiển thị (tỷ giá hối đoái) phản ánh chi phí mua / bán một đơn vị Đồng tiền cơ sở bằng cách bán / mua đồng tiền định giá

dong tien co so

Các cặp tiền tệ hoạt động như thế nào?

Việc mua và bán các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối luôn liên quan đến hai loại tiền tệ: loại tiền bạn đang thanh toán (loại tiền bạn đang bán) và loại tiền bạn đang mua. Đó là lý do tại sao tiền tệ được giao dịch theo cặp.

Nếu bạn đang bán cặp tiền, thì bạn đang bán đồng tiền cơ sở và đơn vị tiền tệ bạn đang mua là đồng tiền định giá. Trong khi mua, bạn đang bán đơn vị tiền tệ được báo giá để mua đồng tiền cơ sở.

Ví dụ về một cặp được định giá

Ví dụ: trong cặp EUR/USD, USD là đơn vị Đồng tiền định giá, trong khi đơn vị tiền tệ đầu tiên (EUR) được gọi là Đồng tiền cơ sở. Nếu giá của cặp tiền là 1,1200, điều này có nghĩa là bạn cần 1,12 USD để mua 1 EUR.

Nếu đồng tiền cơ sở tăng giá trị hoặc đồng tiền yết giá giảm, số lượng USD cần thiết để mua một EUR sẽ tăng lên. Hiệu ứng ngược lại sẽ xảy ra nếu đồng tiền cơ sở giảm giá trị hoặc báo giá tăng.

Giải thích về đồng tiền cơ sở và đồng tiền định giá

Tìm hiểu về giá cả và báo giá cho các cặp tiền tệ là rất cần thiết trong giao dịch ngoại hối. Các cặp tiền tệ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản và kỹ thuật khác nhau ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái.

Các loại tiền tệ chính hàng đầu, như USD, có nhiều khả năng trở thành đồng tiền cơ sở, đặc biệt là trong các cặp ngoại tệ. Tuy nhiên, có những cặp mà USD là đồng tiền định giá, chẳng hạn như cặp EUR/USD và GBP/USD


Giao dịch các cặp ngoại hối hàng đầu hiện nay

Khám phá các điều kiện giao dịch tốt nhất và sự đa dạng của các cặp tiền tệ với AximTrade. Giao dịch hơn 49 cặp tiền tệ hàng đầu.Trong thị trường tài chính, luôn có rất nhiều yếu tố bao gồm sự không chắc chắn, tính thanh khoản, khả năng chấp nhận rủi ro và vốn đầu tư mà một nhà giao dịch cá nhân cần nghiên cứu trước khi lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp nhất. Để tăng cơ hội kiếm được lợi nhuận, các nhà giao dịch ngoại hối nên học giao dịch ngoại hối với trọng tâm là nắm vững các loại chiến lược khác nhau.

AximTrade là một nền tảng giao dịch hàng đầu với đòn bẩy linh hoạt cho giao dịch ký quỹ, cho phép tài khoản Tiêu Chuẩn sử dụng đòn bẩy lên đến 1: vô hạn, với hệ thống Copy Trade cạnh tranh hàng đầu. Đọc Đánh giá AximTrade và bắt tay vào giao dịch ngoại hối với nhà môi giới đáng tin cậy.

Register