Aximdaily
Key Economic Data That Influence Exchange Rates

Dữ liệu kinh tế chính ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái

Dữ liệu kinh tế ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái cũng chính là dữ liệu xác định tình trạng kinh tế tổng thể của một quốc gia. Đánh giá tỷ giá hối đoái của một quốc gia cung cấp bằng chứng có giá trị về hoạt động kinh tế của quốc gia đó tốt như thế nào và khả năng mua hàng hóa của quốc gia đó tốt như thế nào. Tỷ giá hối đoái đo lường tỷ lệ mà một loại tiền tệ được trao đổi thành một loại tiền tệ của một quốc gia khác. Tỷ giá hối đoái của một quốc gia thường biến động hàng ngày, tùy thuộc vào sự biến động của cung và cầu giữa các quốc gia.

Các quốc gia có nền kinh tế thị trường tự do có xu hướng dựa vào tỷ giá hối đoái để xác định mức độ thương mại của họ với các quốc gia khác. Để ngăn ngừa sai lầm tốn kém khi giao dịch tiền tệ không phù hợp, điều quan trọng là phải nhận thức được các dữ liệu kinh tế và cách chúng ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái. Vì vậy, không có gì lạ khi tỷ giá hối đoái là một trong những biện pháp kinh tế được theo dõi, phân tích và thao túng cẩn thận nhất.

Tổng quan về Tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái cho chúng ta biết giá trị của đơn vị tiền tệ của một quốc gia so với các đơn vị tiền tệ khác. Nói cách khác, tỷ giá hối đoái tiền tệ của một quốc gia là tỷ giá mà đơn vị tiền tệ của quốc gia đó được đổi lấy đơn vị tiền tệ của quốc gia khác. Tỷ giá tiền tệ càng cao thì hàng nhập khẩu càng rẻ. Nếu hàng hóa xuất khẩu trở nên đắt hơn, nó có thể làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa quốc gia và dẫn đến mất cân bằng thương mại. Ngược lại, tỷ giá hối đoái thấp hơn khuyến khích xuất khẩu và giữ cán cân thương mại tích cực.

Dữ liệu kinh tế

Dữ liệu kinh tế đóng vai trò là chỉ báo chính về tỷ giá hối đoái của một quốc gia. Phân tích dữ liệu kinh tế của một quốc gia có thể giúp bạn tìm ra vị trí của nền kinh tế.

Các loại dữ liệu kinh tế

Dữ liệu kinh tế được chia thành ba loại: dẫn đầu, trùng khớp và tụt hậu.

  • Dữ liệu hàng đầu chỉ ra những thay đổi kinh tế trong tương lai có khả năng xảy ra. Loại dữ liệu này rất đáng tin cậy trong việc đưa ra các dự đoán ngắn hạn vì chúng thường thay đổi trước khi nền kinh tế thay đổi.
  • Dữ liệu trùng hợp góp phần giúp bạn hiểu rõ hơn về tình trạng hiện tại của nền kinh tế trong một khu vực cụ thể vì chúng có thể nhìn thấy cùng lúc với những thay đổi mà chúng chỉ ra.
  • Dữ liệu trễ thường xuất hiện sau sự thay đổi của nền kinh tế. Việc sử dụng hữu ích nhất của dữ liệu độ trễ là xác nhận các mẫu cụ thể. Người ta có thể dự đoán các điều kiện kinh tế dựa trên các mẫu, nhưng không thể sử dụng dữ liệu trễ để đưa ra dự đoán.
Key Economic Data That Influence Exchange Rates

Dữ liệu kinh tế chính ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái

1. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

GDP là một chỉ số dữ liệu có độ trễ. Đây là một trong những chỉ số dữ liệu chính được sử dụng để đánh giá sức khỏe của một nền kinh tế. Dữ liệu này thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế và quy mô của nền kinh tế.

Số liệu GDP cho phép chúng tôi hiển thị hoặc nghiên cứu tỷ lệ phần trăm thay đổi so với quý hoặc năm trước. Ví dụ: khi GDP của một quốc gia tăng 4% vào năm 2021, điều đó có nghĩa là nền kinh tế của quốc gia đó đã tăng trưởng 4% kể từ lần đo GDP trước đó vào năm 2020. Một con số GDP hàng năm được coi là một trong những chỉ số tốt nhất của quy mô và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. GDP tăng là một dấu hiệu tốt, vì nó có nghĩa là các doanh nghiệp đang kiếm được nhiều tiền hơn. Nó cũng cho thấy rằng mức sống đã được cải thiện ở quốc gia đó. Trong trường hợp GDP giảm, thì ngược lại.

Sự biến động của GDP cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự so sánh giữa số liệu GDP của một quý với quý trước, ngoài những gì các nhà kinh tế mong đợi cho quý này.

2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

CPI cũng là một chỉ số dữ liệu trễ. Các nhà đầu tư và nhà kinh tế sử dụng dữ liệu này để theo dõi những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ mà công dân của một quốc gia mua. CPI chỉ đơn giản là một thước đo của những thay đổi trong chi phí sinh hoạt. Thuế An sinh xã hội, thu nhập, đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hoặc bảo hiểm nhân thọ không được tính vào tính toán CPI. Tuy nhiên, nó bao gồm tất cả các loại thuế bán hàng áp dụng cho việc mua những hàng hóa đó.

Tỷ lệ lạm phát được đo lường bằng cách so sánh giá cả hàng hóa và dịch vụ. Chỉ số CPI gia tăng cho thấy rằng tiền tệ của quốc gia đó đang mất sức mua và giá trị của nó.

3. Dữ liệu thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp, một chỉ số dữ liệu có độ trễ, đo lường số lượng việc làm bị mất hoặc được tạo ra trong tháng trước đó cũng như tỷ lệ công dân thất nghiệp. Việc làm được tạo ra hoặc mất đi trong một tháng cho thấy sức khỏe kinh tế, có thể có tác động đáng kể đến giá trị tiền tệ. Nếu doanh nghiệp thuê thêm nhân viên, điều đó phản ánh hiệu quả kinh tế tốt. Với ngày càng nhiều người được tuyển dụng, có thể dự đoán rằng mọi người sẽ có nhiều tiền hơn để chi tiêu, dẫn đến sự gia tăng nền kinh tế của đất nước.

Ngược lại, sự gia tăng bất ngờ về tỷ lệ thất nghiệp hoặc giảm tỷ lệ việc làm có thể dẫn đến xu hướng giảm giá thị trường và ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái tiền tệ. Điều này cũng có thể chỉ ra rằng người sử dụng lao động không có khả năng thuê thêm nhân viên.

4. Chỉ số giá sản xuất (PPI)

PPI là ví dụ tốt nhất về một chỉ báo dữ liệu trùng hợp. PPI theo dõi những thay đổi về giá trong tất cả các lĩnh vực sản xuất hàng hóa bao gồm khai thác, nông nghiệp, lâm nghiệp, sản xuất và đánh bắt cá. PPI cũng theo dõi sự thay đổi giá trong một số lĩnh vực không sản xuất hàng hóa ngày càng tăng. Báo cáo bao gồm số liệu về giá vốn của hàng thành phẩm, hàng trung gian và hàng thô. Nó thu thập dữ liệu mỗi tháng và giá từ hàng nghìn cơ sở được tổng hợp để đánh giá.

PPI là một chỉ báo dữ liệu bắt buộc vì nó là thước đo lạm phát đầu tiên có sẵn trong tháng. Chỉ số này nắm bắt những thay đổi về giá ở cấp độ bán buôn trước khi chúng xuất hiện ở cấp độ bán lẻ.

5. Cán cân thương mại

Cán cân thương mại là một chỉ báo tụt hậu khác. Cán cân thương mại của một quốc gia là sự chênh lệch giữa nhập khẩu và xuất khẩu của quốc gia đó và cho biết liệu có thâm hụt hay thặng dư trong thương mại. Nếu lượng tiền vào trong nước nhiều hơn lượng tiền xuất ra, nó được gọi là thặng dư thương mại. Nếu tiền rời khỏi đất nước nhiều hơn số tiền nhập vào, thì đó sẽ là thâm hụt thương mại. Thâm hụt thương mại có thể dẫn đến nợ trong nước đáng kể.

Do thâm hụt thương mại lớn, đồng nội tệ có thể mất giá theo thời gian vì nó dẫn đến nợ nần lớn. Ngoài ra, điều này cũng có thể gây ra khó khăn nghiêm trọng về tài chính cho các thế hệ tương lai, vì họ sẽ phải trả khoản nợ này.

6. Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán cũng là một chỉ số dữ liệu hàng đầu. Mặc dù không phải là chỉ số quan trọng nhất, nhưng nó là chỉ số đầu tiên mà hầu hết mọi người nhìn vào. Giá cổ phiếu được xác định một phần bởi những gì các nhà đầu tư mong đợi các công ty sẽ kiếm được. Theo thị trường chứng khoán, ước tính thu nhập có thể là một chỉ báo tốt về hướng đi của nền kinh tế.

Ví dụ, một thị trường bearish có thể là một gợi ý về thu nhập thấp hơn cho các công ty và một cuộc suy thoái có thể đang diễn ra. Ngược lại, xu hướng tăng có thể cho thấy ước tính thu nhập cao hơn và toàn bộ nền kinh tế đang phát triển lành mạnh.

Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, điều quan trọng là phải phân tích các dữ liệu kinh tế một cách cẩn thận. Theo kịp các chỉ số dữ liệu này sẽ làm nên điều kỳ diệu cho danh mục đầu tư của bạn.


Bắt đầu giao dịch ngoại hối với nhà môi giới ngoại hối hàng đầu

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch ngoại hối chưa? Mở tài khoản Ngoại hối ngay bây giờ hoặc trau dồi kỹ năng giao dịch của bạn bằng tài khoản demo (thử nghiệm) không có rủi ro.

AximTrade là nhà cung cấp dịch vụ môi giới đang phát triển nhanh trên thị trường tài chính, cung cấp cho người dùng công nghệ thực thi MT4 và Copy Trade hiện đại và tiên tiến nhất. Công ty cũng cung cấp các điều kiện đòn bẩy cạnh tranh, mức chênh lệch thấp nhất và nhiều loại tài khoản và vốn đầu tư được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn.

AximTrade chuyên cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối công nghệ dễ sử dụng, tài nguyên giáo dục, phân tích kỹ thuật và điều kiện giao dịch cạnh tranh trong môi trường với công nghệ dễ sử dụng và tài nguyên giáo dục mới nhất. Để tìm hiểu thêm về các điều kiện giao dịch của AximTrade và các quy định của công ty, hãy xem Đánh giá AximTrade.


Register