Aximdaily

Kiếm Lợi Nhuận Trong Thời Kỳ Suy Thoái: Chiến Lược Giao Dịch Chống Lại Suy Thoái Kinh Tế

Như người xưa vẫn nói, “chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, hy vọng điều tốt nhất.” Suy thoái kinh tế có thể là một viễn cảnh khó khăn đối với các nhà đầu tư cũng như các nhà giao dịch, nhưng nó không...

Giải Thích Giá Mua Và Giá Bán Trong Giao Dịch

Thế giới giao dịch ngoại hối rất phức tạp và đòi hỏi rất nhiều thuật ngữ kỹ thuật và chiến lược phức tạp. Trong số các khái niệm cơ bản mà mọi nhà giao dịch phải hiểu, giá ‘Bid và Ask’ là hai mức...

Mẹo Và Chiến Lược Giao Dịch Ngoại Hối Trong Ngày

Là một trong những thị trường tài chính lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới, ngoại hối mang đến những cơ hội to lớn cho các nhà giao dịch hiểu biết muốn kiếm lợi nhuận trong một ngày. Tuy...

Cách Sử Dụng Đòn Bẩy Ngoại Hối: Hướng Dẫn Cơ Bản

Thị trường ngoại hối cho đến nay là thị trường tài chính năng động nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên trái đất. Để thành công trên thị trường ngoại hối, điều quan trọng là phải thực hiện đúng giao dịch...

Triển Vọng Thị Trường: Các Cuộc Họp Của FOMC, BOE và SNB

Triển vọng thị trường hàng tuần – Tuần sắp tới được dự đoán là một tuần đầy cảm xúc và không ổn định do mức độ chú ý cao dành cho các cuộc họp của FOMC, BOE và SNB. Khi hệ thống ngân hàng Mỹ có dấu hiệu suy...

Oooops!

You don't have any modules yet. Hurry up and create your first module.

Register