Aximdaily
Forex Margin and Margin call Explained

Giải Thích Ký Quỹ (Margin) và Gọi Ký Quỹ (Margin call)

Ký quỹ ngoại hối đề cập đến tỷ lệ phần trăm tiền mà nhà giao dịch phải chuyển từ số dư tài khoản của họ để mở giao dịch và để đảm bảo nhà giao dịch có thể xử lý các khoản lỗ tiềm ẩn. Số tiền ký quỹ đã thực hiện được khóa lại trong khoảng thời gian cụ thể của giao dịch và được gửi trở lại tài khoản của nhà giao dịch sau khi giao dịch đóng và có sẵn trở lại để mở giao dịch mới.

Ký quỹ ngoại hối cho phép các nhà giao dịch tiếp cận thị trường đầy đủ bằng cách chỉ đặt một phần nhỏ của tổng số tiền giao dịch. Ký quỹ là khái niệm quan trọng nhất cần hiểu khi nói đến giao dịch ngoại hối có đòn bẩy, và việc không nắm bắt được nó có thể ảnh hưởng đến kết quả của giao dịch theo hướng tiêu cực hoặc tích cực, làm tăng lợi nhuận và thua lỗ.

Ký quỹ trong giao dịch ngoại hối là gì?

Ký quỹ ngoại hối đề cập đến số tiền tối thiểu mà một nhà giao dịch yêu cầu để mở các vị thế mới trên thị trường Ngoại hối. Ví dụ: với mức ký quỹ yêu cầu 1%, vị trí 10.000 đô la sẽ yêu cầu 100 đô la. Các nhà giao dịch bị thu hút bởi thị trường Forex vì đòn bẩy tương đối cao do các nhà môi giới Forex cung cấp.

Bất cứ khi nào nhà giao dịch mở một vị thế, nhà môi giới sẽ giữ khoản tiền ký quỹ ban đầu làm tài sản thế chấp (số tiền bảo đảm). Tiền ký quỹ được sử dụng đề cập đến tất cả số vốn do nhà môi giới nắm giữ để giữ cho các vị thế của nhà giao dịch luôn mở. Khi nhiều vị thế được mở, một phần lớn hơn của số tiền ký quỹ sẽ được sử dụng làm tiền ký quỹ.

Ký quỹ ngoại hối là cơ hội để các nhà giao dịch ngoại hối tăng quy mô vị thế giao dịch của họ bằng cách sử dụng đòn bẩy, cho phép họ tiếp cận thị trường nhiều hơn với khoản đầu tư ban đầu nhỏ hơn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tiền ký quỹ cũng có thể làm tăng lỗ nếu nó không được sử dụng đúng cách, vì nó chiếm cả giá trị đầy đủ của giao dịch chứ không chỉ số tiền cần thiết để mở nó.

Các yếu tố chính của Ký quỹ ngoại hối:

Một nhà giao dịch cần biết các yếu tố nhất định của ký quỹ ngoại hối để hiểu rõ hơn về những gì họ đang giao dịch. Dưới đây là một số yếu tố cần xem xét:

 • Vốn ký quỹ: Số tiền còn lại trên số dư tài khoản có thể được sử dụng để mở các giao dịch mới với các vị thế đòn bẩy. Một tài khoản có nhiều vốn tự có hơn sẽ tốt hơn cho một nhà giao dịch.
 • Tiền ký quỹ đã sử dụng: Số tiền ký quỹ đã sử dụng là số tiền được nhà môi giới lấy từ tài khoản của nhà giao dịch để thực hiện giao dịch có đòn bẩy. Nhà giao dịch càng sử dụng nhiều tiền ký quỹ, họ càng ít có thể thực hiện các giao dịch mới.
 • Số dư ký quỹ: Ký quỹ miễn phí đề cập đến vốn tự có trong tài khoản của nhà giao dịch không được sử dụng cho các vị thế mở hiện tại. Nó cũng có thể được mô tả là số dư khả dụng mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để mở các giao dịch mới. Theo công thức, Ký quỹ miễn phí = Vốn chủ sở hữu – Ký quỹ trên các vị trí mở.

Đọc Sự khác biệt giữa Balance và Equity trong Forex là gì?

Mức ký quỹ trong giao dịch ngoại hối là gì?

Bất cứ khi nào nhà giao dịch mở một vị thế, nhà môi giới sẽ giữ khoản tiền ký quỹ ban đầu làm tài sản thế chấp (số tiền bảo đảm). Tiền ký quỹ đã sử dụng đề cập đến tất cả số vốn do nhà môi giới nắm giữ để giữ cho các vị thế của nhà giao dịch luôn mở. Khi nhiều vị thế được mở, một phần lớn hơn của số tiền ký quỹ sẽ được sử dụng làm tiền ký quỹ.

Điều đầu tiên mà một nhà giao dịch nên làm trước khi sử dụng ký quỹ để tận dụng các vị thế cao hơn là đảm bảo rằng có sự cân bằng giữa vốn khả dụng trên số dư tài khoản của họ (vốn chủ sở hữu khả dụng) và vốn do nhà môi giới thực hiện (Số tiền ký quỹ đã sử dụng). Bằng cách so sánh cả hai, một mức ký quỹ có thể được xác định xem liệu có thể mở một giao dịch mới hay không.

Mức ký quỹ = (Vốn chủ sở hữu / Số tiền ký quỹ đã sử dụng) x 100

Mức ký quỹ ngoại hối bao gồm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là trên 100% ký quỹ, cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế mới và duy trì các vị thế hiện có. Ở giai đoạn thứ hai, ký quỹ chính xác là 100%, có nghĩa là nhà giao dịch có thể duy trì một vị thế mở, nhưng không thể tạo một vị thế mới. Sau đó, đến giai đoạn thứ ba, dưới 100%, nơi các nhà giao dịch thậm chí không thể duy trì các vị trí hiện có của họ. Đây là khi cuộc gọi ký quỹ Forex xảy ra.

Mức ký quỹ ngoại hối bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là trên 100% ký quỹ, cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế mới và duy trì các vị thế hiện có. Ở giai đoạn thứ hai, mức ký quỹ chính xác là 60%, có nghĩa là nhà giao dịch có thể duy trì một vị thế mở, nhưng không thể tạo một vị thế mới. Ngay sau khi mức ký quỹ đạt đến giai đoạn thứ hai 60%, lệnh gọi ký quỹ Forex sẽ xảy ra.

Yêu cầu ký quỹ có thay đổi theo thời gian không?

Yêu cầu ký quỹ thường vẫn giữ nguyên khi bạn đã tham gia giao dịch và không cần ký quỹ bổ sung vào cuối tuần hoặc ngày lễ. Tuy nhiên, có một vài trường hợp ngoại lệ. Khi sự biến động của thị trường và tỷ giá hối đoái thay đổi, các nhà môi giới ngoại hối sẽ điều chỉnh các yêu cầu ký quỹ theo định kỳ. Cũng giống như cách mà tỷ giá hối đoái biến động đối với các cặp tiền tệ biến động, yêu cầu ký quỹ đối với các cặp đó cũng phải thay đổi.

Lệnh ký quỹ trong giao dịch ngoại hối là gì?

Lệnh gọi ký quỹ là một thông báo được đưa ra cho các nhà giao dịch Forex khi vị thế của họ rơi vào vùng âm và họ cần phải gửi thêm tiền vào tài khoản giao dịch của mình hoặc đóng các giao dịch thua lỗ để giải phóng tiền ký quỹ. Điều này thường xảy ra khi ký quỹ giảm xuống dưới mức do nhà môi giới chỉ định là 60%, có nghĩa là tiền trong tài khoản không còn đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Ngay sau khi mức ký quỹ giảm xuống dưới 30%, nhà môi giới sẽ bắt đầu dừng giao dịch. Khi nhận được lệnh dừng, nhà môi giới sẽ tự động đóng các vị trí cho đến khi đạt đến mức trước đó.

Mức dừng giao dịch trong Forex là gì?

Trong giao dịch ngoại hối, dừng giao dịch là một hành động được các nhà môi giới ngoại hối tự động thực hiện khi tất cả các vị thế hoạt động của nhà giao dịch đang di chuyển ngược lại với nhà giao dịch. Việc dừng giao dịch xảy ra khi mức ký quỹ của nhà giao dịch giảm xuống một tỷ lệ phần trăm cụ thể – được gọi là mức dừng – có nghĩa là họ sẽ không thể hỗ trợ các vị thế mở của mình.

Sau đây là những lý do cho các cuộc gọi ký quỹ Forex:

 • Các cuộc gọi ký quỹ xảy ra thường xuyên nhất khi các nhà giao dịch cam kết một phần đáng kể vốn chủ sở hữu để ký quỹ, để lại rất ít khả năng thua lỗ. Từ quan điểm của nhà môi giới, đây là một kỹ thuật cần thiết để quản lý và giảm thiểu rủi ro của họ một cách phù hợp.
 • Một nhà giao dịch ngoại hối cũng có thể nhận được một cuộc gọi ký quỹ nếu họ không theo dõi mức ký quỹ một cách thường xuyên và không nạp đủ tiền vào tài khoản của họ.
 • Thực hiện giao dịch mà không đặt lệnh cắt lỗ trong khi giá thay đổi mạnh cũng có thể ảnh hưởng đến số tiền ký quỹ của bạn, có khả năng dẫn đến cuộc gọi ký quỹ.
 • Đòn bẩy quá mức cũng có thể ảnh hưởng xấu đến ký quỹ của nhà giao dịch, vì chúng cám dỗ nhà giao dịch mở nhiều vị thế hơn mức họ cần, do đó kích hoạt các cuộc gọi ký quỹ.

Hiểu về ký quỹ và đòn bẩy ngoại hối

Để hiểu rõ hơn về một lệnh ký quỹ ngoại hối, người ta phải hiểu các khái niệm liên quan đến nhau của ký quỹ và đòn bẩy. Ký quỹ và đòn bẩy tạo thành một cặp khái niệm bổ sung cho nhau. Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch tiếp xúc nhiều hơn với thị trường mà không cần phải đầu tư toàn bộ số tiền cho một giao dịch, trong khi ký quỹ là số tiền tối thiểu cần thiết để thực hiện một giao dịch có đòn bẩy.

Mối quan hệ giữa đòn bẩy và ký quỹ là nghịch đảo. Tuy nhiên, Đòn bẩy và Ký quỹ mô tả cùng một khái niệm, chúng hơi khác so với quan điểm của chúng. Mức đòn bẩy càng cao, số tiền ký quỹ yêu cầu càng nhỏ.

Ví dụ: 2% của kích thước vị trí 100.000 đô la sẽ là 2.000 đô la. Để mở vị thế cụ thể này, $ 2.000 là Ký quỹ Bắt buộc. Vì bạn có thể mở một vị thế 100.000 đô la chỉ với 2.000 đô la, tỷ lệ đòn bẩy của bạn là 1:50.

Hai công thức sau đây tóm tắt mối quan hệ giữa tỷ lệ đòn bẩy và tỷ suất lợi nhuận:

tỷ lệ đòn bẩy = 100 /% ký quỹ

Ví dụ: nếu Ký quỹ do nhà môi giới cung cấp là 2%, thì tỷ lệ đòn bẩy là 1:50 (100 ÷ 2 = 50).

Trong đó Ký quỹ = 1 / Tỷ lệ đòn bẩy

Tỷ lệ đòn bẩy 1:50 mang lại tỷ lệ ký quỹ là 2% (1 ÷ 50 = 0,02).

Bạn phải ghi nhớ rằng giao dịch với đòn bẩy liên quan đến rủi ro và có thể dẫn đến cả lợi nhuận lớn và tổn thất lớn. Vì các vị trí của bạn được phóng đại khi bạn giao dịch trên đòn bẩy, bạn sẽ cần đủ tiền để bảo vệ bạn khỏi sự biến động của thị trường.

Điều gì xảy ra khi gọi ký quỹ diễn ra?

Lệnh gọi ký quỹ xảy ra khi tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới một mức nhất định. Lệnh gọi ký quỹ là một cảnh báo rằng bạn đang ở gần mức dừng, điều này có thể dẫn đến việc các nhà giao dịch bị thanh lý hoặc đóng cửa giao dịch của họ. Nó phục vụ hai mục đích: nhà giao dịch không còn tiền để giữ các vị thế thua lỗ và nhà môi giới chịu trách nhiệm về khoản lỗ của nhà giao dịch, điều này cũng tồi tệ không kém đối với họ.

Trong một số trường hợp nhất định, giao dịch được tận dụng có thể dẫn đến một thương nhân nhằm nhiều hơn đối với người môi giới hơn những gì đã ký gửi, điều này rất quan trọng để biết.

Làm thế nào để tránh bị gọi ký quỹ?

Các cuộc gọi ký quỹ là một cái gì đó hầu hết các nhà giao dịch Forex thích tránh. Chìa khóa để tránh các cuộc gọi ký quỹ là quản lý tốt giao dịch của bạn.

Hiểu cách chọn mức đòn bẩy phù hợp là rất quan trọng để tránh các cuộc gọi ký quỹ trong giao dịch ngoại hối. Vì đòn bẩy thường được coi là con dao hai lưỡi, nên nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy càng lớn – liên quan đến tiền ký quỹ – thì mức ký quỹ khả dụng càng nhỏ để hấp thụ thua lỗ. Giao dịch sử dụng đòn bẩy quá mức có thể nhanh chóng làm cạn kiệt tài khoản của nhà giao dịch nếu giao dịch đi ngược lại với họ.

Mẹo tốt nhất để ngăn chặn các cuộc gọi ký quỹ ngoại hối:

Các cuộc gọi ký quỹ là phổ biến trong số những người giao dịch nghiệp dư giữ vị trí của họ trong một thời gian dài. Để duy trì vị trí thua lỗ của họ, họ tiếp tục thêm nhiều tiền vào tài khoản của họ.

Sau đây là những mẹo tốt nhất để ngăn bạn rơi vào tình huống gọi vốn ký quỹ.

 • Tránh tận dụng quá mức tài khoản giao dịch của bạn.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn đang quản lý rủi ro của mình một cách cẩn thận. Bạn có thể tránh nhận được các cuộc gọi ký quỹ bằng cách sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro tốt nhất và sử dụng các đơn đặt hàng dừng lỗ.
 • Duy trì một lượng ký quỹ miễn phí hợp lý trong tài khoản giao dịch của bạn để bảo vệ khả năng giao dịch của bạn trong dài hạn.
 • Luôn cố gắng giao dịch với kích thước nhỏ hơn để ngăn bạn nhận được các cuộc gọi ký quỹ.

Ký quỹ ngoại hối – Câu hỏi thường gặp

Điều gì xảy ra nếu tiền ký quỹ của bạn đạt 0?

Hãy nhớ rằng, tiền ký quỹ là số tiền hiện có mà bạn chưa sử dụng để mở một vị thế mới. Vẫn có cơ hội bắt đầu các giao dịch mới trên tài khoản của bạn khi có sẵn một khoản ký quỹ miễn phí. Khi nó đạt đến 0, bạn sẽ nhận được một cuộc gọi ký quỹ từ nhà môi giới. Ngay sau khi mức ký quỹ giảm xuống dưới 30%, nhà môi giới sẽ bắt đầu dừng giao dịch. Khi nhận được lệnh dừng, nhà môi giới sẽ tự động đóng các vị trí cho đến khi đạt đến mức trước đó.

Mức ký quỹ tốt trong Forex là gì?

Duy trì một mức ký quỹ thích hợp là rất quan trọng trong giao dịch Forex vì nó thể hiện mức độ lành mạnh của tài khoản giao dịch của bạn. Đảm bảo rằng mức ký quỹ của bạn luôn trên 100% có thể là một chỉ báo tốt về việc tài khoản của bạn có hoạt động tốt hay không.


Nâng cao tiềm năng giao dịch của bạn với AximTrade

Aximtrade vẫn là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà giao dịch ngoại hối của tất cả các cấp với các loại tài khoản standard, Cent, ECN cung cấp mức ký quỹ thấp nhất ở mức 60% và mức dừng thấp nhất ở mức 30%. Tài khoản AximTrade Cent là một trong những tài khoản tốt nhất trong thị trường ngoại hối, trong đó khoản tiền gửi tối thiểu cho tài khoản này là $ 1 trong khi đòn bẩy tối đa bạn có thể sử dụng là 1: 2000. Khám phá lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối chọn AximTrade trong đánh giá kết số chi tiết của chúng tôi.

Mở tài khoản Forex với AximTrade và trải nghiệm các điều kiện giao dịch đáng chú ý với các nền tảng thực hiện và copyTrade MT4 tiên tiến. Các nhà giao dịch ngoại hối có thể thực hiện các đơn đặt hàng thị trường khác nhau trong vòng vài giây, chọn từ hơn 49 cặp tiền tệ và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, với các nhà giao dịch có thể thưởng thức nhiều phần thưởng ngoại hối trên tất cả các loại tài khoản có khoản tiền gửi tối thiểu bắt đầu từ $1.

Register