Aximdaily
Forex vs Stocks Trading

Bản Tin Tài Chính Ngày 11/08/2021

EURCHF

Từ nhận định tuần trước, EURCHF đã bắt đầu sóng hồi mạnh mẽ, phần lớn là do CHF yếu đi theo cậu vàng.

Phân tích thị trường

Nhìn lại khung tuần để thấy bao quát là sóng hồi đang hướng về lại key level đã break xuống trước đó. Bản chất price action thì key level nào quan trọng giá đều có xu hướng quay về retest.

Phân tích thị trường

Nhìn xuống daily, có thể thấy độ dốc của sóng hồi rất lớn thể hiện động lượng mạnh, tuy nhiên, price action đã có dấu hiệu yếu dần khi thân nến nhỏ lại và vol tương quan giảm dần. Ngắn hạn có thể sẽ cần một đợt giảm nhẹ lấy thanh khoản mới đủ sức đẩy lên key level nổi. Tuy nhiên, lưu ý là trend lớn vẫn đang là giảm nên ae nào chơi hệ an toàn thì cứ chờ về lại key level rồi tính tiếp.

Register