Aximdaily

Tag - copy trade

Copy Trade: Cách trở thành Nhà Quản Lí Vốn với AximTrade

Nền tảng Copy Trade từ AximTrade tạo cơ hội cho nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp trở thành Nhà quản lí vốn và bắt đầu đưa ra các ý tưởng giao dịch để người theo dõi sao chép. Mỗi hồ sơ Nhà quản lí vốn sẽ cung cấp...

Giao Dịch AI và Giao Dịch Copy Trade: Giao dịch nào tốt hơn?

Giao Dịch AI và Giao Dịch copy trade là hai trong số những kỹ thuật giao dịch mang tính cách mạng và sinh lời cao nhất hiện nay. Trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tiên tiến đã định hình lại thế giới đầu tư trong...

Copy Trade tại AximTrade: Giao dịch chuyên nghiệp

Sao chép Nhà giao dịch chuyên nghiệp với AximTrade Copy Trading tại AximTrade cho phép bạn sao chép các nhà giao dịch chuyên nghiệp hàng đầu. Copy Trade đã được cung cấp cho các nhà giao dịch mới bắt đầu và các nhà đầu...

Thuật ngữ Giao dịch: Copy Trading là gì?

Copy Trade là một chiến lược giao dịch phổ biến và là một hình thức quản lý danh mục đầu tư mà các nhà giao dịch ngoại hối thiếu kinh nghiệm sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch mà không cần tự nghiên cứu. Đây là quá...

Register