Aximdaily

Tag - MetaTrader 4

Giải Thích Ký Quỹ (Margin) và Gọi Ký Quỹ (Margin call)

Ký quỹ ngoại hối đề cập đến tỷ lệ phần trăm tiền mà nhà giao dịch phải chuyển từ số dư tài khoản của họ để mở giao dịch và để đảm bảo nhà giao dịch có thể xử lý các khoản lỗ tiềm ẩn. Số tiền ký quỹ đã thực hiện được...

Giải thích về Cắt lỗ ( Stop Loss) và Chốt lời ( Take Profit)

Cắt lỗ ( Stop Loss) và chốt lời ( Take Profit) là hai lệnh giao dịch thiết yếu được sử dụng để kiểm soát lãi và lỗ trong giao dịch ngoại hối. Cả hai lệnh đều được thiết kế để quyết định số tiền bạn sẵn sàng chấp nhận...

MetaTrader 4: Cách Tải và Cài đặt AximTrade MT4

MetaTrader 4, hoặc MT4, là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến nhất do giao diện rất thân thiện với người dùng, cho phép các nhà giao dịch mới cũng như các nhà giao dịch có kinh nghiệm giao dịch một cách dễ dàng và...

Register