Aximdaily

Tag - Tài khoản Cent

Tài Khoản Cent Là Gì? Làm Sao Để Mở Tài Khoản Forex

Tài khoản Cent là gì? tài khoản cent là giao dịch bằng cách sử dụng cent thay thế cho USD. Do đó, tài khoản Cent cho phép các nhà giao dịch sử dụng kích thước lô siêu nhỏ là 0,01. Loại tài khoản giao dịch ngoại hối này...

Register