Aximdaily

Tag - Tài khoản demo

Khi Nào Chuyển Từ Tài Khoản Demo sang Giao Dịch Live

Vì vậy, bạn đã học mọi thứ cần biết về Forex từ pips, spread, margin, đòn bẩy, nhà môi giới và chi phí giao dịch, và tất cả những gì còn lại cần làm là đăng nhập, chọn các biểu đồ đó và bắt đầu giao dịch. Đúng? Treo lên...

Tài Khoản Demo Là Gì? Cách Giao Dịch Với Tài Khoản Demo

Tài khoản demo Forex là một loại tài khoản được cung cấp bởi các nền tảng giao dịch cho phép khách hàng tiềm năng thử nghiệm nền tảng giao dịch trước khi kích hoạt tài khoản thực. Nó cung cấp một cách không rủi ro để...

Register