Aximdaily
Copy Trade: How to Become a Money Manager with AximTrade

Copy Trade: Cách trở thành Nhà Quản Lí Vốn với AximTrade

Nền tảng Copy Trade từ AximTrade tạo cơ hội cho nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp trở thành Nhà quản lí vốn và bắt đầu đưa ra các ý tưởng giao dịch để người theo dõi sao chép. Mỗi hồ sơ Nhà quản lí vốn sẽ cung cấp các hoạt động giao dịch và biểu đồ hiệu suất để người theo dõi so sánh và lựa chọn.

Nhà Quản Lí Vốn là gì?

Nhà Quản Lí Vốn AximTrade là một danh sách chọn lọc các nhà giao dịch hàng đầu và chuyên nghiệp với lịch sử giao dịch phong phú. Mỗi Nhà Quản Lí Vốn hoặc Nhà cung cấp dịch vụ có một hồ sơ giao dịch riêng với chiến lược riêng biệt và các công cụ giao dịch được ưu tiên. Không có giới hạn nào đối với số lượng chiến lược mà Nhà Quản Lí Vốn có thể áp dụng.

Ai có thể trở thành Nhà Quản Lí Vốn?

Bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể trở thành Nhà quản lí vốn. Không có yêu cầu cụ thể nào về số dư tối thiểu hoặc mức kinh nghiệm. Tuy nhiên, mọi Nhà quản lí vốn mới phải hiển thị lịch sử giao dịch trong 30 ngày trên tài khoản giao dịch và yêu cầu cần được bộ phận rủi ro xác minh. Quy trình này có thể mất đến 48 giờ.

Trước khi đăng ký Nhà quản lí vốn, hãy đảm bảo rằng tất cả các giao dịch trên tài khoản giao dịch của bạn đã được đóng và bạn có lịch sử giao dịch ít nhất 30 ngày. Đơn đăng ký sẽ được xem xét trong vòng 48 giờ làm việc và sẽ được chấp thuận được chấp thuận hoặc nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn với các yêu cầu bổ sung.

Nhà quản lí vốn cũng có thể đồng thời trở thành Người theo dõi. Tuy nhiên, có những rủi ro về chiến lược lặp lại khi Nhà quản lí vốn có Người theo dõi và bản thân là Người theo dõi.

Các yếu tố chính của CopyTrade

  • Nhà Quản Lí Vốn – Nhà cung cấp: nhà giao dịch có hoạt động giao dịch đang được sao chép. Thường được gọi là nhà cung cấp tín hiệu.
  • Người Theo Dõi – Người sao chép: nhà giao dịch đang theo dõi và sao chép các giao dịch của nhà đầu tư khác. Thường được gọi là người đăng ký.

CopyTrade là gì?

CopyTrade là một chiến lược mà qua đó nhà giao dịch có thể sao chép các vị trí của nhà giao dịch chuyên nghiệp, tự động hoặc thủ công. Kỹ thuật giao dịch này cho phép theo dõi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người có thành tích mà các nhà giao dịch khác muốn mô phỏng.

Giao dịch sao chép cho phép các nhà giao dịch theo dõi và học hỏi từ các chiến lược của các nhà giao dịch thành công. Kỹ thuật này phù hợp nhất với những nhà giao dịch không có thời gian theo kịp thị trường hoặc vẫn thiếu kinh nghiệm để tự giao dịch có lãi.

Cách trở thành Nhà Quản Lí Vốn với AximTrade

Làm theo các bước cơ bản sau để mở tài khoản Nhà Quản Lí Vốn của bạn.

  1. Đăng nhập vào Khu vực thành viên của bạn và nhấp vào tab “CopyTrade”.
nha quan li von,copytrade Giao dịch với AximTrade

2. Trên danh sách Nhà quản lí vốn, hãy nhấp vào nút “Trở thành Nhà quản lí vốn” này. Đây là tùy chọn để trở thành Nhà quản lí vốn và truyền tín hiệu giao dịch tự động cho những người theo dõi.

nha quan li von,copytrade Giao dịch với AximTrade

3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang nơi bạn sẽ tạo và thiết lập chiến lược với tư cách là Nhà quản lí vốn. Đây là nơi bạn sẽ tùy chỉnh tất cả các thông số (Tên chiến lược, Tài khoản MT4 để trích xuất lịch sử giao dịch, Khoản đầu tư tối thiểu, Phí hiệu suất, Phần thưởng đại lý và mô tả chiến lược) cho những người theo dõi trong tương lai và mô tả chiến lược của bạn.

nha quan li von,copytrade Giao dịch với AximTrade

4. Sau khi tất cả các thông số được thiết lập và tất cả đã được điền đầy đủ, bạn nên nhấn nút “Tạo chiến lược”, nút này sẽ ngay lập tức đưa ra thông báo xác nhận. Đây là thông báo rằng Aximtrade không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào mà Nhà quản lí vốn phải chịu đối với tài khoản Người theo dõi do hoạt động giao dịch không tốt hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến quá trình đầu tư. Nhà quản lí vốn đồng ý giao dịch theo cách mang lại kết quả giao dịch tốt nhất có thể cho những người theo dõi của anh ấy / cô ấy.

nha quan li von,copytrade Giao dịch với AximTrade

Lưu ý: Bằng cách nhấn nút “Có, tôi đồng ý”, Nhà quản lí vốn đồng ý giao dịch theo cách như vậy để mang lại cho Người theo dõi kết quả giao dịch tốt nhất có thể.

nha quan li von,copytrade Giao dịch với AximTrade

5. Sau khi chiến lược giao Nhà quản lí vốn được tạo, có một hộp màu xanh lá cây xác nhận sẽ bật lên ở phần trên của màn hình. Yêu cầu đã được gửi thành công, tuy nhiên, yêu cầu này cần được nhóm Rủi ro của Công ty xem xét và xác minh trong vòng 48 giờ sau đó, để được tìm thấy và thêm vào Danh sách Nhà quản lí vốn.

nha quan li von,copytrade Giao dịch với AximTrade

6. Sau khi bạn trở thành Nhà quản lí vốn, (chiến lược và lịch sử của bạn đã được nhóm rủi ro xem xét và phê duyệt), thì phần mới “Nhà quản lí vốn” sẽ xuất hiện trong menu chung bên trái của Khu vực thành viên. Tab Trình Nhà quản lí vốn chứa thông tin về các chiến lược đang hoạt động và tùy chọn để thêm các chiến lược mới.

nha quan li von,copytrade Giao dịch với AximTrade

Register