Aximdaily
ty le phan thuong rui ro Giáo dục Ngoại hối

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro ngoại hối: Rủi ro bao nhiêu khi giao dịch ngoại hối?

Rõ ràng tại thời điểm này, thua lỗ là một khía cạnh không thể tránh khỏi của giao dịch ngoại hối. Bất kể mức độ kinh nghiệm hay lợi nhuận của bạn, chắc chắn sẽ có lúc những biến động thất thường của thị trường chống lại bạn. Tuy nhiên, bạn có thể thắc mắc điều gì khiến các nhà giao dịch thành công chỉ chấp nhận những rủi ro có thể kiểm soát được. Về cơ bản, bao thanh toán trong các mục tiêu của bạn và theo dõi Tỷ lệ phần thưởng rủi ro (RRR) thường được đền đáp!

Tỷ lệ Phần thưởng Rủi ro (RRR) là gì?

Trong thị trường tài chính, luôn có một mức độ rủi ro liên quan đến giao dịch. Do đó, những người tham gia nên tính toán mức độ rủi ro và lợi nhuận tiềm năng trước khi thực hiện giao dịch. Tính toán này thường được gọi là “Tỷ lệ phần thưởng rủi ro (RRR)”.

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro, hoặc tỷ lệ hoàn vốn rủi ro, là một thước đo tài chính được sử dụng để đánh giá mức lãi tiềm năng và khoản lỗ tiềm ẩn liên quan đến một khoản đầu tư. Nó đo lường lợi nhuận tiềm năng so với tổn thất tiềm năng của một khoản đầu tư, được biểu thị bằng tỷ lệ giữa số tiền có rủi ro với số tiền lãi tiềm năng.

Ví dụ: nếu bạn có lợi nhuận tiềm năng là 10 đô la và khoản lỗ tiềm năng là 5 đô la, thì tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 2:1. Điều này có nghĩa là với mỗi đô la bạn mạo hiểm, bạn có khả năng kiếm được hai đô la.

Theo đó, tỷ lệ phần thưởng rủi ro cao hơn có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng lớn hơn, nhưng nó cũng có nghĩa là tổn thất tiềm năng lớn hơn. Mặc dù tỷ lệ phần thưởng rủi ro thấp hơn thường liên quan đến lợi nhuận tiềm năng thấp hơn cũng như tổn thất tiềm năng thấp hơn. Bằng cách cân nhắc rủi ro tiềm ẩn và phần thưởng của các cơ hội khác nhau, các nhà giao dịch và nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư dựa trên tỷ lệ phần thưởng rủi ro.


Rủi ro và Phần thưởng trong Giao dịch Ngoại hối là gì?

Nói một cách đơn giản, rủi ro và phần thưởng đề cập đến mức lãi hoặc lỗ tiềm năng liên quan đến giao dịch. Rủi ro là xác suất mất tiền trong một giao dịch, trong khi phần thưởng là lợi nhuận tiềm năng có thể kiếm được trên một giao dịch.

ty le phan thuong rui ro Giáo dục Ngoại hối

Xác suất gặp phải tổn thất tài chính cao hơn khi tham gia giao dịch trong các thị trường có rủi ro cao như ngoại hối. Điều này là do tính chất lỏng và dễ bay hơi của chúng, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài, bao gồm cả các chỉ số kinh tế. Và khi một nhà giao dịch mở một giao dịch, về cơ bản họ đang chấp nhận rủi ro bằng cách đầu tư tiền của mình vào một cặp tiền tệ. Do đó, điều quan trọng là họ phải tính toán rủi ro so với lợi nhuận tiềm năng trước khi bắt đầu giao dịch.

Mặt khác, một số chiến lược giao dịch ngoại hối nhất định cũng được coi là có mức độ rủi ro cao. Ví dụ: các phương pháp giao dịch ngắn hạn như giao dịch scalping và giao dịch trong ngày liên quan đến việc cố gắng tạo ra lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên từ sự thay đổi giá trong các thị trường biến động bằng cách nhanh chóng vào và thoát khỏi các vị thế. Mặc dù các chiến lược này có khả năng mang lại lợi nhuận, nhưng cũng có rủi ro đáng kể dẫn đến tổn thất đáng kể.


Tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt trong Forex là gì?

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro lý tưởng trong giao dịch ngoại hối phụ thuộc vào phong cách giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch. Nói chung, tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt thường được coi là ít nhất là 1:2 hoặc cao hơn. Điều này có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng trên một giao dịch ít nhất phải gấp đôi so với tổn thất tiềm ẩn. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mạo hiểm 10 pip trong một giao dịch, thì mục tiêu lợi nhuận tiềm năng của họ tối thiểu phải là 20 pip.

Nguyên tắc chung chi phối tỷ lệ phần thưởng rủi ro là nếu rủi ro lớn hơn phần thưởng tiềm năng, giao dịch có thể không được coi là đáng giá. Tỷ lệ phần thưởng rủi ro mong muốn có thể được xem là lớn hơn 1:3, trong đó rủi ro bằng một phần tư hoặc ít hơn lợi nhuận tiềm năng. Để đảm bảo giao dịch có lãi trong thời gian dài, các nhà giao dịch thường nên tránh mạo hiểm vốn của mình để có tỷ lệ phần thưởng rủi ro thấp hơn vì điều này có thể dẫn đến mất một nửa hoặc nhiều hơn khoản đầu tư của họ, đặc biệt là khi giao dịch bằng đòn bẩy.

Tuy nhiên, việc xác định tỷ lệ phần thưởng rủi ro phù hợp cho một nhà giao dịch liên quan đến việc xem xét phong cách, kinh nghiệm và chiến lược giao dịch của họ. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể áp dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro thấp hơn, chẳng hạn như 1:1 hoặc 1:2, với kỳ vọng rủi ro sẽ dẫn đến lợi nhuận.


Làm thế nào để tính tỷ lệ phần thưởng rủi ro?

Để tính tỷ lệ phần thưởng rủi ro trong giao dịch ngoại hối, bạn cần so sánh lợi nhuận tiềm năng và tổn thất tiềm năng của một giao dịch.

Công thức tính tỷ lệ phần thưởng rủi ro như sau:

Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng = Lợi nhuận tiềm năng ÷ Khoản lỗ tiềm ẩn

Lợi nhuận tiềm năng là số tiền lãi có thể kiếm được nếu giao dịch thành công và khoản lỗ tiềm ẩn là số tiền có thể bị mất nếu giao dịch không thành công. Tỷ lệ phần thưởng rủi ro được thể hiện dưới dạng tỷ lệ hoặc phân số, chẳng hạn như 2:1 hoặc 2/1.

Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua một cặp tiền tệ ở mức giá 1,2000 và đặt mức dừng lỗ ở mức 1,1900 và chốt lời ở mức 1,2200, thì lợi nhuận tiềm năng là 200 pip (1,2200 - 1,2000) và khoản lỗ tiềm năng là 100 pip (1,2000 - 1,1900) . Tỷ lệ phần thưởng rủi ro cho giao dịch này sẽ là 2:1 vì lợi nhuận tiềm năng gấp đôi khoản lỗ tiềm năng (200/100).

Dưới đây là các bước để tính tỷ lệ phần thưởng rủi ro:

 1. Xác định giá vào lệnh, mức cắt lỗ và mức chốt lời cho giao dịch.
 1. Tính toán số pip giữa giá vào lệnh của bạn và mức cắt lỗ. Đây là mất mát tiềm năng của bạn.
 1. Tính toán số pip giữa giá nhập của bạn và mức lợi nhuận. Đây là lợi nhuận tiềm năng của bạn.
 1. Chia lợi nhuận tiềm năng của bạn cho khoản lỗ tiềm năng của bạn để xác định tỷ lệ phần thưởng rủi ro. Ví dụ: nếu lợi nhuận tiềm năng của bạn là 60 pip và khoản lỗ tiềm năng của bạn là 20 pip, thì tỷ lệ phần thưởng rủi ro của bạn là 3:1.

Điều quan trọng cần lưu ý là tỷ lệ phần thưởng rủi ro chỉ là một trong nhiều yếu tố mà các nhà giao dịch cân nhắc trước khi tham gia giao dịch. Mặc dù tỷ lệ phần thưởng rủi ro thuận lợi là quan trọng, nhưng nó không đảm bảo giao dịch có lãi. Thương nhân cũng phải xem xét điều kiện thị trường, phân tích kỹ thuật và các yếu tố khác khi đưa ra quyết định giao dịch.


Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 1:1 có tốt cho giao dịch ngoại hối không?

Các thương nhân có nhiều kinh nghiệm hoặc táo bạo hơn có nhiều khả năng sử dụng tỷ lệ này hơn vì họ sẵn sàng mạo hiểm với tỷ lệ vốn cao hơn để thu được lợi nhuận cao hơn. Với tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là 1:1, một nhà giao dịch ngoại hối sẵn sàng mạo hiểm với số vốn tương đương khi họ gửi tiền. Nhà giao dịch sẽ nhân đôi số vốn của họ thông qua một giao dịch thắng, hoặc họ sẽ mất tất cả.

Sử dụng tỷ lệ thấp hơn có thể dẫn đến thua lỗ nếu bạn định giao dịch với nó. Cảm xúc giao dịch có thể tác động tiêu cực đến vị thế của bạn, vì vậy bạn nên tách mình ra khỏi tình huống và thay vào đó hãy theo dõi biểu đồ giá và luôn cảnh giác trong suốt thời gian giao dịch của mình, bất kể chúng ngắn hay dài.


Phương pháp thay thế đối với Tỷ lệ phần thưởng rủi ro trong Forex

Mặc dù tỷ lệ phần thưởng rủi ro là một khái niệm phổ biến trong giao dịch ngoại hối, nhưng nó chỉ là một công cụ được các nhà giao dịch sử dụng để phân tích các cơ hội mua lại. Có nhiều cách để quản lý rủi ro trong giao dịch ngoại hối.

Dưới đây là một số cách tiếp cận thay thế:

 1. Định cỡ vị thế: Định cỡ vị thế là quá trình xác định số vốn thích hợp để chịu rủi ro trên mỗi giao dịch dựa trên quy mô tài khoản và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Bằng cách định cỡ các vị trí của mình một cách thích hợp, bạn có thể hạn chế tác động của bất kỳ giao dịch riêng lẻ nào đối với số dư tài khoản của mình.
 1. Lệnh cắt lỗ: Lệnh cắt lỗ là lệnh được đặt với nhà môi giới để bán chứng khoán ở một mức giá xác định. Nếu giá của chứng khoán giảm xuống mức giá đã chỉ định, lệnh sẽ được kích hoạt và chứng khoán được bán. Một giao dịch có thể ít bị thua lỗ hơn nếu bạn thực hiện phương pháp này.
 1. Phòng ngừa rủi ro ngoại hối: Phòng ngừa rủi ro ngoại hối liên quan đến việc mở đồng thời hai vị thế, một để mua một cặp tiền tệ và một để bán cặp tiền đó. Ý tưởng là nếu một vị trí thua lỗ, thì vị trí còn lại sẽ kiếm được tiền, giảm rủi ro tổng thể của bạn. Bảo hiểm rủi ro không chỉ là một cách hiệu quả để giảm rủi ro mất lợi nhuận mà còn là một phương pháp để bảo vệ lợi nhuận của bạn bằng cách tránh thua lỗ.
 1. Tỷ lệ thắng/thua: Tỷ lệ thắng/thua là một công cụ hữu ích khác giúp các nhà giao dịch ngoại hối trong ngày quản lý rủi ro. Nó đo lường số giao dịch thắng so với số giao dịch thua trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: tỷ lệ thắng/thua là 2:1 có nghĩa là nhà giao dịch có số giao dịch thắng gấp đôi số giao dịch thua.
 1. Đa dạng hóa: Đa dạng hóa liên quan đến việc mở rộng các giao dịch của bạn trên các cặp tiền tệ và thị trường khác nhau. Điều này có thể giúp bạn quản lý rủi ro bằng cách giảm mức độ tiếp xúc của bạn với bất kỳ cặp tiền tệ hoặc thị trường nào. So với cổ phiếu, kim loại hoặc hàng hóa, danh mục đầu tư ngoại hối mang lại rất nhiều cơ hội để đa dạng hóa và tạo ra lợi nhuận.

Những cách tiếp cận thay thế này để quản lý rủi ro trong giao dịch ngoại hối có thể được sử dụng cùng với tỷ lệ phần thưởng rủi ro để tạo ra một chiến lược quản lý rủi ro toàn diện.


Bạn nên đặt mức dừng lỗ và xác định rủi ro của mình như thế nào?

Dừng lỗ không nên được đặt ở các mức ngẫu nhiên (chẳng hạn như 100, 200 hoặc 300 pip). Không có logic cho nó. Để ngăn giá chạm điểm dừng, bạn nên dựa vào cấu trúc của thị trường.

Sau đây là một số ví dụ về cấu trúc thị trường:

 • Hỗ trợ và kháng cự – Việc tìm kiếm hỗ trợ và kháng cự là rất quan trọng để chọn giao dịch phù hợp, cũng như để xác định vị trí tham gia và thoát giao dịch.
 • Đường xu hướng – Đường xu hướng được vẽ bằng cách nối hai hoặc nhiều mức cao trong xu hướng giảm hoặc hai hoặc nhiều mức thấp trong xu hướng tăng. Khi giá thoát khỏi một đường xu hướng mạnh, chúng sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng.
 • Đường trung bình động – Đường trung bình động làm dịu các biến động giá bằng cách giảm thiểu chúng. Do đó, chúng giúp xem các hiệu ứng giá nhất thời trong quá khứ để thấy được bức tranh lớn hơn và xu hướng chung.

Tiếp theo, bạn phải có quy mô vị thế chính xác để không bị mất một lượng vốn lớn khi bị dừng giao dịch.

Đây là công thức để làm điều đó:

Quy mô vị thế = Số tiền bạn đang mạo hiểm / (dừng lỗ * giá trị trên mỗi pip)

Giả sử rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn là 100 đô la và mức dừng lỗ của bạn là 200 pip. Bạn định giá mỗi pip ở mức 10 đô la (con số thay đổi tùy thuộc vào loại tiền bạn giao dịch). Công thức cho bạn, 100 / (200 * 10) = 0,05 lô. Để giao dịch 0,05 lô, bạn cần rủi ro 100 đô la cho mỗi giao dịch và mức dừng lỗ 200 pip.


Bạn nên đặt mục tiêu và xác định phần thưởng như thế nào?

Đây là một trong những câu hỏi thường gặp nhất mà các nhà giao dịch có. Bạn có thể làm điều đó theo một vài cách khác nhau. Đặt mục tiêu ở mức mà áp lực đối nghịch có thể xuất hiện – tức là ở mức mà thị trường có khả năng đảo chiều.

Bạn có thể đặt mục tiêu lợi nhuận của mình trong ba lĩnh vực:

 • Hỗ trợ và kháng cự – Khi mua, bạn có thể cân nhắc chốt lời tại mức kháng cự. Các vị thế bán có thể sinh lời nếu bạn chốt lời tại mức hỗ trợ.
 • Phần mở rộng Fibonacci – Khi bạn sử dụng phần mở rộng Fibonacci, bạn sẽ nhận được hình chiếu của phần mở rộng của dao động (ở phần mở rộng 127, 132 và 162). Nếu một xu hướng lành mạnh hoặc yếu, thì kỹ thuật này rất hữu ích khi giá thoái lui xuống thấp hơn sau khi giao dịch vượt qua đỉnh dao động trước đó (trong một xu hướng tăng). Thật tuyệt nếu bạn có thể “dự đoán” động thái tiếp theo của giá – và thoát khỏi giao dịch của mình trước khi giá hồi lại?
 • Hoàn thành mẫu biểu đồ – Đây là nguyên tắc lập biểu đồ cổ điển trong đó thị trường tự cạn kiệt sau khi hoàn thành một mẫu biểu đồ. Mẫu biểu đồ được coi là hoàn thành nếu giá di chuyển bằng nhau từ nó.

Thua lỗ là điều không thể tránh khỏi trong thế giới giao dịch. Thành công trên thị trường có nhiều khả năng đạt được hơn khi các nhà giao dịch xem xét cách quản lý rủi ro. Để thành công trong giao dịch ngoại hối, quản lý rủi ro là điều kiện tiên quyết quan trọng, nhưng nó thường bị bỏ qua.


Ưu và nhược điểm của việc sử dụng Tỷ lệ phần thưởng rủi ro trong giao dịch ngoại hối

Các nhà giao dịch ngoại hối thường sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro làm thước đo để đánh giá khả năng sinh lời tiềm năng của một giao dịch dựa trên mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận. Mặc dù tỷ lệ phần thưởng rủi ro mang lại những lợi thế, nhưng nó cũng đưa ra những hạn chế nhất định mà các nhà giao dịch phải tính đến. Dưới đây là những ưu và nhược điểm của việc sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro trong giao dịch ngoại hối:

Ưu điểm Giải thích:

 • Thể hiện rõ ràng các khoản lãi và lỗ tiềm năng: Tỷ lệ phần thưởng rủi ro cung cấp cho nhà giao dịch một bức tranh rõ ràng về các khoản lãi và lỗ tiềm năng. Nhờ đó, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
 • Thiết lập mục tiêu lợi nhuận thực tế: Nhà giao dịch có thể đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế bằng cách sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro. Kết quả là, các nhà giao dịch có thể tập trung vào các mục tiêu giao dịch của họ và tránh đưa ra các quyết định cảm tính.
 • Đánh giá chất lượng của một chiến lược giao dịch: Việc sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro làm thước đo có thể hữu ích để đánh giá chất lượng của một chiến lược giao dịch. Lợi nhuận dài hạn cũng có thể xảy ra nếu tỷ lệ phần thưởng rủi ro luôn thuận lợi.
 • Đảm bảo giao dịch có kỷ luật: Bằng cách khuyến khích các nhà giao dịch xem xét cẩn thận các rủi ro và lợi ích tiềm ẩn của giao dịch trước khi tham gia, tỷ lệ phần thưởng rủi ro thúc đẩy giao dịch có kỷ luật.

Nhược điểm giải thích:

 • Các chiến lược giao dịch quá phức tạp: Việc tập trung quá nhiều vào tỷ lệ phần thưởng rủi ro có thể dẫn đến các chiến lược giao dịch quá phức tạp. Thông thường, điều này có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội và khó thực hiện giao dịch đúng hạn.
 • Bỏ qua các yếu tố quan trọng khác: Khi đưa ra quyết định giao dịch, nhà giao dịch nên tính đến nhiều thứ hơn là chỉ tính đến tỷ lệ phần thưởng rủi ro. Nó không tính đến các yếu tố quan trọng khác như điều kiện thị trường, khối lượng giao dịch và các chỉ số thị trường khác.
 • Có thể dẫn đến giao dịch quá mức: Các nhà giao dịch tập trung quá mức vào tỷ lệ phần thưởng rủi ro có thể có nhiều khả năng giao dịch quá mức. Điều này có thể dẫn đến những tổn thất không cần thiết và có thể gây hại cho lợi nhuận tổng thể của nhà giao dịch.
 • Không đảm bảo khả năng sinh lời: Ngay cả khi tỷ lệ phần thưởng rủi ro thuận lợi, không có gì đảm bảo rằng một giao dịch sẽ sinh lãi. Các điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng và các sự kiện bất ngờ có thể xảy ra có thể ảnh hưởng đến kết quả của giao dịch.

Tóm lại, tỷ lệ phần thưởng rủi ro có thể là một trợ giúp có giá trị cho các nhà giao dịch ngoại hối, nhưng không nên chỉ dựa vào tỷ lệ này để đưa ra quyết định giao dịch. Điều cần thiết là kết hợp nó với các chỉ số kỹ thuật khác và phát triển một chiến lược giao dịch toàn diện, xem xét tất cả các yếu tố thích hợp để đảm bảo lợi nhuận lâu dài.


Kiểm tra Tỷ lệ Phần thưởng Rủi ro của bạn bằng Tài khoản Cent

Sử dụng một tài khoản giao dịch nhỏ như tài khoản cent để kiểm tra tỷ lệ phần thưởng rủi ro là một cách tuyệt vời để các nhà giao dịch mới bắt đầu tham gia thị trường, cũng như đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm để thử nghiệm các chiến lược và kỹ thuật mới. Giao dịch với các tài khoản nhỏ như tài khoản cent có một số lợi thế, bao gồm:

ty le phan thuong rui ro Giáo dục Ngoại hối
 1. Yêu cầu về vốn thấp: Tài khoản Cent cho phép các nhà giao dịch bắt đầu với một số vốn nhỏ, thường chỉ từ $10 trở xuống. Điều này giúp các nhà giao dịch có số tiền hạn chế có thể thử nghiệm các chiến lược của họ mà không gặp rủi ro về số tiền đáng kể.
 1. Giảm rủi ro: Với tài khoản giao dịch nhỏ, số tiền gặp rủi ro thấp hơn nhiều so với tài khoản tiêu chuẩn. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể kiểm tra tỷ lệ phần thưởng rủi ro của họ mà không khiến toàn bộ tài khoản giao dịch của họ gặp nguy hiểm.
 1. Điều kiện giao dịch thực tế: Tài khoản Cent thường cung cấp các điều kiện giao dịch tương tự như tài khoản tiêu chuẩn, bao gồm cùng mức chênh lệch và thời gian thực hiện. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể kiểm tra chiến lược của họ trong điều kiện thị trường thực tế, thay vì trong môi trường giao dịch mô phỏng.
 1. Lợi ích về tâm lý: Giao dịch bằng tài khoản nhỏ có thể giúp nhà giao dịch quản lý cảm xúc của họ tốt hơn. Khi rủi ro mất một số tiền lớn giảm xuống, các nhà giao dịch ít có khả năng đưa ra các quyết định giao dịch bốc đồng và theo cảm xúc.
 1. Cơ hội học hỏi: Tài khoản giao dịch nhỏ tạo cơ hội cho các nhà giao dịch tìm hiểu về thị trường và phát triển kỹ năng giao dịch của họ mà không bị thua lỗ đáng kể. Điều này cho phép các nhà giao dịch tinh chỉnh chiến lược của họ và tích lũy kinh nghiệm trước khi chuyển sang các tài khoản giao dịch lớn hơn.

Nhìn chung, tài khoản cent giảm thiểu rủi ro và cung cấp các điều kiện giao dịch thực tế cho các nhà giao dịch, cho phép họ phát triển các kỹ năng và sự tự tin để thành công.


Forex Risk Reward Ratio – FAQ

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro trong giao dịch ngoại hối là gì?

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro trong giao dịch ngoại hối là tỷ lệ so sánh lợi nhuận tiềm năng của một giao dịch với khoản lỗ tiềm năng của nó. Đó là thước đo giúp các nhà giao dịch đánh giá rủi ro tiềm ẩn của một giao dịch so với phần thưởng tiềm năng của nó. Nó được tính bằng cách chia lợi nhuận tiềm năng của giao dịch cho khoản lỗ tiềm năng của nó.
Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng = Lợi nhuận tiềm năng ÷ Khoản lỗ tiềm ẩn

Tại sao tỷ lệ phần thưởng rủi ro lại quan trọng trong giao dịch ngoại hối?

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro rất quan trọng trong giao dịch ngoại hối vì nó giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro và các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của họ. Bằng cách sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro, các nhà giao dịch có thể đảm bảo rằng phần thưởng tiềm năng lớn hơn rủi ro tiềm ẩn.

Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt trong ngoại hối là gì?

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt trong giao dịch ngoại hối phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân, phong cách giao dịch và điều kiện thị trường của bạn. Nói chung, tỷ lệ phần thưởng rủi ro ít nhất là 1:2 được coi là tốt trong giao dịch ngoại hối, nhưng cuối cùng nó phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của bạn.

Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 1:5 có tốt không?

Có, tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 1:5 thường được coi là một tỷ lệ tốt trong giao dịch ngoại hối. Điều đó có nghĩa là với mỗi đô la bạn mạo hiểm, bạn sẽ kiếm được 5 đô la tiền lãi. Tỷ lệ này có thể cho phép bạn có khả năng kiếm được lợi nhuận đáng kể trên các giao dịch thắng của mình, đồng thời giữ cho khoản lỗ của bạn tương đối nhỏ khi thua các giao dịch.

Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 1:1 có ổn không?

Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 1:1 có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng của một giao dịch bằng với khoản lỗ tiềm ẩn. Nói chung, tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 1:1 không được coi là lý tưởng trong giao dịch ngoại hối, vì điều đó có nghĩa là bạn cần có giao dịch thắng ít nhất 50% thời gian để hòa vốn và trung bình bạn không kiếm được lợi nhuận .

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro tốt cho nhân rộng là gì?

Nói chung, tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng ít nhất là 1:1 được coi là chấp nhận được đối với giao dịch nhân rộng, mặc dù nhiều nhà giao dịch nhân rộng có thể sử dụng tỷ lệ 1:2 hoặc cao hơn. Điều này có nghĩa là với mỗi đô la bạn mạo hiểm, bạn sẽ kiếm được ít nhất một hoặc hai đô la tiền lãi.

Register