Aximdaily

Về AximDaily

AximDaily là một nền tảng được thành lập để giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về các nguồn tài liệu giao dịch đáng tin cậy trong một ngành công nghiệp có nhịp độ nhanh. Một cộng đồng giáo dục tạo điều kiện cho các nhà giao dịch ngoại hối có trình độ học vấn đầy đủ về tài chính. 

Ra mắt vào năm 2020, AximDaily cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng truy cập dễ dàng vào báo giá thời gian thực, tin tức thị trường ngoại hối, lịch kinh tế, phân tích kỹ thuật và các bài viết giáo dục bằng nhiều ngôn ngữ. 

AximDaily được thành lập bởi một nhóm các chuyên gia giao dịch ngoại hối, có kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính, những người tin tưởng vào tiếp sức và chia sẻ kiến thức. AximDaily tái tạo các cơ hội học ngoại hối dưới dạng nội dung thông tin, các khóa học, video, bài viết giáo dục, phân tích thị trường cơ bản và kỹ thuật được cung cấp bởi đội ngũ chuyên gia Forex trên toàn cầu của chúng tôi. 

Giá trị của chúng tôi được gắn chặt trong các dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Khả năng sinh lời, tính độc đáo, minh bạch, uy tín và đổi mới là một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi tại AximDaily. 

Với niềm tin vào việc nâng cao nhận thức về tài chính và cung cấp cho các nhà giao dịch những kiến thức cần thiết, AximDaily được thành lập để giúp các nhà giao dịch trau dồi kỹ năng giao dịch và tối đa hóa lợi nhuận. 

Sứ mệnh của chúng tôi là tiếp sức và hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra các quyết định đầu tư có lãi. 

AximDaily cố gắng trở thành một nền tảng nổi bật cho các nhà giao dịch ngoại hối và nhà đầu tư tài chính thông qua việc kết hợp tính chuyên nghiệp với sự độc đáo để tạo ra nội dung mang đậm thông tin và thú vị. 

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp hàng đầu về giáo dục, phân tích và tin tức ngoại hối đáng tin cậy. 

Ưu tiên của chúng tôi là hỗ trợ các nhà giao dịch có được trải nghiệm giao dịch vượt trội. Thông qua việc giáo dục, chúng tôi cố gắng thiết lập một cộng đồng các nhà giao dịch ngoại hối có hiểu biết và được giáo dục để đảm bảo lợi nhuận. 

Tại AximDaily, chúng tôi chuyên cung cấp kiến thức đầu tư, nghiên cứu thị trường và thông tin giao dịch chất lượng. Chúng tôi thiết lập lại các tiêu chuẩn cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính. 

AximDaily Sections

  • Tin tức thị trường ngoại hối 
  • Phân tích kỹ thuật ngoại hối 
  • Lựa chọn của biên tập viên và Đánh giá thị trường 
  • Tìm hiểu ngoại hối và các bài viết giáo dục 
  • Video Giáo dục Forex 
  • Lịch và Công cụ Thị trường Forex 
  • Thông tin mới và khuyến mãi của AximTrade 
Register